Hobbyfjäderfä

Som fjäderfä räknas alla tamfåglar som föds upp för produktion av ägg, kött eller fjädrar. Exempel är höns, vaktlar, kalkon, gås, ankor, duvor och struts. Även om du endast håller dessa arter för sällskap räknas de som fjäderfä. 

Exotiska fåglar som till exempel papegojor eller undulater räknas däremot inte som fjäderfä.

Alla som håller fjäderfä måste anmäla sin djurhållning till djurhållarregistret, oavsett antal fåglar.

Livsmedelsverkets e-tjänst för anmälan till djurhållarregistret

Du kan även kontakta ditt kommuns lantbrukssekreterare för att anmäla eller uppdatera uppgifterna om din djurhållning. 

Vi är tacksamma om du även anmäler din djurhållning till ÅMHM. Detta kan du göra via brev eller e-post till myndigheten. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida. Ange dina kontaktuppgifter samt vilka och hur många fjäderfän du håller. 

Säljer du ägg i liten skala?

Om du säljer ägg ska din besättning ingå i det nationella provtagningsprogrammet för salmonella, oavsett hur många ägg det handlar om. Provtagningar sker 1 - 2 gånger per år och inspektioner utförs vartannat eller vart tredje år. 

Om du vill sälja dina ägg via tredje part, till exempel via odlarringen eller i butik, räknas din produktion som storskalig oavsett hur mycket ägg du säljer. Som storskalig äggförsäljare ska du ta salmonellaprov var 15:e vecka och myndigheten inspekterar din besättning en gång per år. 

Kontakta myndigheten för mer information och planering av provtagningar. 

Håller du fjäderfä utomhus?

För att skydda fjäderfä mot fågelinfluensa är det förbjudet att hålla fåglarna utomhus mellan 8.2 och 31.5 varje år, men om utehägnaden är fullständigt täckt av ett finmaskigt nät eller liknande skydd (maskvidd max. 25 mm) får fåglarna vara utomhus även under denna period. Det är mycket viktigt att fåglarnas foder och dricksvatten inte kan förorenas av avföring från vilda fåglar och därför bör du inte ge mat eller vatten i utehägnaden om den inte har ett fast tak. 

Om du avser hålla fåglarna utomhus under ovan nämnda period måste du lämna in en anmälan om detta till ÅMHM.

Anmälningsblankett och mera information hittar du på livsmedelsverkets hemsida

Fjäderfän i djurparker, friflygning från duvslag och strutsfåglar är undantagna från utegångsförbudet, dessa djurhållare behöver heller inte lämna in en anmälan om utegång.

Håller du fjäderfä i tätort?

Det finns i dagsläget ingen lagstiftning som förbjuder att hålla fjäderfä i tätort. Kommunerna kan dock ha egna regelverk och det lönar sig att kontakta sitt kommunkansli respektive Mariehamns stad för att ta reda på vad som gäller. Störningar från små fjäderfäbesättningar i form av oljud eller dålig lukt klassas oftast som för små för att ÅMHM ska kunna ingripa. Vi rekommenderar att hålla god kontakt med grannar och ha en dialog redan innan fåglarna anländer. Fundera även noga om du verkligen måste ha en tupp med i besättningen eftersom det oftast är dessa som stör grannarna mest.