Temperatur

Om inomhustemperaturen är under 18 grader eller över 26 grader under uppvärmningsperioden anses det vara sanitär olägenhet som kan orsaka hälsobesvär. Utanför uppvärmningsperioden bör temperaturen inte mer än tillfälligt överstiga 32 grader.

En inomhustemperatur mellan 20 och 22 grader anses som behaglig för de flesta människor. Det bästa är om temperaturen kan regleras skilt i de olika utrymmena, till exempel varmare i badrummet och kallare i sovrummet.

Drag

Drag är ett av de vanligaste klagomålen gällande inomhusluften. Låg luftemperatur inne, ojämn temperatur i golv och väggar samt olämpligt placerade eller felaktigt konstruerade luftintag kan orsaka drag. Ihållande drag kan leda till hälsoproblem.