Ventilation

Dålig ventilation är den vanligaste orsaken till försämrad inomhusluft. Ventilationssystemet ska avlägsna orenheter och fukt samt tillföra frisk luft.

Dålig luftomsättning kan bero på att ventilationskanaler och ventiler inte rengjorts och att filter inte bytts ut. Enligt plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland ska byggnadens ägare se till att byggnadens ventilationssystem kontrolleras regelbundet av en certifierad kontrollant. 

Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll på landskapsregeringens webbplats

Det är kommunen som ansvarar för tillsynen över den obligatoriska ventilationskontrollen.

Hurdant ventilationssystem?

Det bästa sättet att uppnå tillräcklig luftväxling är att använda maskinell till- och frånluftsventilation. Med detta system kan tilluften filtreras och värmas upp via värmeåtervinning. Sovrum och vardagsrum ska ha tilluftsventiler medan övriga rum ska ha frånluftsventiler. Om du håller en A4-papper framför frånluftsventilen ska pappret sugas fast i ventilen. I annat fall måste flödet ökas.