Alkohol

Ansökan om serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs alltid för att få servera alkohol vid tillställningar dit allmänheten har tillträde. Du behöver också söka serveringstillstånd för en sluten tillställning om du ska ta betalt för alkoholdrycker.

Behandlingstiden för ansökningar om serveringstillstånd är normalt 30 dagar så det är viktigt att du lämnar in din ansökan till oss i mycket god tid före du vill börja servera alkohol. Tänk på att få med alla bilagor som vi efterfrågar i ansökan, om ansökan är bristfällig kan behandlingstiden förlängas. Handläggningstiden påverkas även av antalet ansökningar och andra ärenden som handläggs av ÅMHM, vid en anhopning av ärenden förlängs handläggningstiderna.

För att ansöka om serveringstillstånd behöver du också ha:

  • FO-nummer
  • Namn på ansvarig föreståndare för alkoholförsäljning och ställföreträdare för denne.
  • En övervakningsplan.
  • Lokalen måste vara anmäld som livsmedelslokal hos ÅMHM.
  • Vid behov kan vi begära in även andra handlingar, som menyer och kopior på serveringspass.

Läs mer om ansvarig föreståndare och vilka utbildningskrav som gäller

Läs mer om anmälan enligt livsmedelslagen

Läs mer om olika typer av serveringstillstånd

Blankett: Ansökan om serveringstillstånd (pdf)

Alkoholförsäljning i detaljhandel

Hos Statens ämbetsverk på Åland kan du ansöka om detaljhandelstillstånd för försäljning av alkoholdrycker.

Statens ämbetsverk på Åland hanterar alla frågor som rör alkoholförsäljning i detaljhandel och reklam för alkohol.

Läs mer om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker på ämbetsverkets hemsida