Alkohol

Rikets alkohollag tillämpas på Åland med vissa undantag som framgår av den åländska alkohollagstiftningen som du hittar längst ner på sidan.

Ansökan om serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs alltid för att få servera alkohol vid tillställningar dit allmänheten har tillträde. Du behöver också söka serveringstillstånd för en sluten tillställning om du ska ta betalt för alkoholdrycker. Alkoholdrycker upp till 2,8 volym% kräver dock inget tillstånd.

Då du skickar in din ansökan är det viktigt att få med alla bilagor som behövs, om ansökan är bristfällig kan behandlingstiden förlängas. Handläggningstiden påverkas även av antalet ansökningar och andra ärenden som handläggs, vid en anhopning av ärenden förlängs handläggningstiderna.

För att ansöka om serveringstillstånd behöver du också ha:

  • Ett FO-nummer
  • En för verksamheten utarbetad egenkontrollplan.
  • I de flesta fall en karta eller skiss över serveringsområde
  • Uppgifter om storleken på varje enskilt serveringsområde i kvadratmeter
  • Vid behov kan vi begära in tilläggsutredningar för att kunna bedöma förutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd.

Läs mer om ansvarig föreståndare och vilka utbildningskrav som gäller

Läs mer om anmälan enligt livsmedelslagen

Läs mer om serveringstillstånd

Blankett: Ansökan om serveringstillstånd (e-tjänst)

Alkoholförsäljning i detaljhandel

Hos Statens ämbetsverk på Åland kan du ansöka om detaljhandelstillstånd för försäljning av alkoholdrycker och även för den detaljhandelsförsäljning som kan ske vid ett serveringsställe.

Statens ämbetsverk på Åland hanterar alla frågor som rör alkoholförsäljning i detaljhandel och reklam för alkohol. 

Läs mer om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker på ämbetsverkets hemsida