Oljeolyckor & utsläpp

Vid oljeolyckor och andra utsläpp av kemiska produkter, kontakta Ålands alarmcentral på 112.

Räddningstjänsten gör den första insatsen för att stoppa utsläppet. Vid utsläpp i vattenområde blir sjöbevakningen inkopplade.

ÅMHM hjälper till med sakkunskap i miljöfrågor.