Fukt och mögel

Konstruktioner som blir utsatta för fukt kan vara grogrund för mikrober, dvs mögel och bakterier. Doft av jordkällare, synlig mikrobtillväxt och vattenskador är några orsaker att gå vidare med undersökningar.

Generellt kan man idag dra slutsatsen att mögel inte ska accepteras i huskonstruktioner, oavsett i boytan eller i konstruktionen. Det är viktigt att mögelproblem åtgärdas så fort som möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar vilka kan uppstå vid långvarlig kontakt med mögel och bakterier. Mikrober i en fuktskadad miljö kan fortsätta avge skadliga ämnen under lång tid efter att fuktskadan torkat.

Vid misstanke om fukt- och mögelproblem ska du kontakta fastighetsägaren. Denne ansvarar för eventuella utredningar vid problem. Är du själv fastighetsägare kan du kontakta en konsult som gör fuktutredningar.

Läs mer om olika typer av fuktskador på Lunds tekniska högskolas hemsida