Förlängd serveringstid

Om ett serveringsställe stänger klockan 24:00 eller tidigare, får alkoholservering ske fram till stängning. Håller serveringsstället öppet längre måste alkoholserveringen avslutas 30 minuter innan stängning.

Ett vanligt serveringstillstånd tillåter öppethållning mellan klockan 9:00 och klockan 2:00. Det innebär att personalen måste avsluta alkoholserveringen senast klockan 1:30.

Om särskilda skäl finns kan ÅMHM bevilja förlängd serveringstid för en verksamhet med serveringstillstånd. Serveringsstället ska vara beläget och skötas så att förlängningen av serveringstiden inte förorsakar sanitär olägenhet för de som bor i närheten.

ÅMHM kan bevilja tillstånd till förlängd serveringstid för högst två år i taget. För särskilda tillställningar och evenemang som hålls på ett serveringsställe kan förlängd serveringstid beviljas endast tillfälligt, dock högst för en månad.

ÅMHM kan förvägra tillstånd eller återkalla ett beviljat tillstånd utan ersättning om det på serveringsstället förekommit ordningsstörningar eller allvarliga överträdelser i serveringen.

Läs mer om förutsättningarna för att beviljas förlängd serveringstid (pdf)

Observera! Innan ÅMHM kan bevilja förlängd serveringstid, annat än för enstaka tillfällen, behöver eventuella grannar som bor nära serveringsstället få möjlighet att säga sin åsikt om ärendet. Det gör att handläggningstiden förlängs med ca en månad. Du behöver därför lämna in din kompletta ansökan ca två månader innan tillståndet ska träda i kraft.

Utöver den avgift som tas för beviljande av förlängd serveringstid så kan kostnaderna för delgivning av ärendet (annonskostnader) till närboende tillkomma.