Förlängd serveringstid

Ett vanligt serveringstillstånd tillåter servering av alkoholdrycker mellan klockan 9:00 och klockan 1:30. Serveringen får fortsätta till klockan 3 natten mot nyårsdagen, första maj och midsommardagen. Förtäring av serverade alkoholdrycker är tillåten i en timme efter det att serveringstiden gått ut.

Serveringstiden kan förlängas till längst klockan 3:30. En anmälan om förlängd serveringstid ska lämnas till ÅMHM minst fyra veckor innan den förlängda serveringstiden är planerad att införas. Serveringsstället ska vara beläget och skötas så att förlängningen av serveringstiden inte förorsakar sanitär olägenhet för de som bor i närheten. På ett område där två eller flera tillståndshavare har serveringsverksamhet samtidigt får serveringstiden inte fortsätta efter klockan 1:30.

För förlängd serveringstid utomhus ska en ansökan om tillstånd lämnas till ÅMHM. ÅMHM kan förvägra tillstånd eller återkalla ett beviljat tillstånd utan ersättning om det på serveringsstället förekommit återkommande ordningsstörningar eller allvarliga överträdelser i serveringen. Detsamma gäller om serveringsverksamheten konstateras medföra sanitär olägenhet för dem som bor i närheten och olägenheterna inte kan förebyggas genom tillståndshavarens åtgärder.

Observera! Innan ÅMHM kan bevilja förlängd serveringstid utomhus behöver eventuella grannar som bor nära serveringsstället få möjlighet att säga sin åsikt i ärendet. Det gör att handläggningstiden förlängs med cirka en månad. Du behöver därför lämna in din kompletta ansökan cirka två månader innan tillståndet ska träda i kraft. Utöver den avgift som tas för beviljande av förlängd serveringstid så kan kostnaderna för delgivning av ärendet (annonskostnader) till närboende tillkomma.

Vid alkoholservering efter klockan 1:30 ska tillståndshavaren för varje påbörjat hundratal kunder utse en ordningsvakt att övervaka ordningen och säkerheten på serveringsstället och i dess omedelbara närhet, från klockan 1:30 till dess att kunderna slutar förtära alkoholdrycker. 

Vid övergångarna mellan sommar- och vintertid skall de serveringsställen som har tillstånd till förlängd serveringstid inte beakta tidsomställningen den natt då övergången sker. Serveringen skall fortsätta enligt det föregående dygnets tid under den aktuella natten.