Köttbesiktning

Vår besiktningsveterinär arbetar på slakterierna och kontrollerar förutom hygienen och djurens välmående vid slakt även att djuren inte bär på smittsamma djursjukdomar.

Kött från husdjur och vilt avsett för allmän konsumtion ska besiktas. I köttbesiktningen ingår inspektion av information som levererats med det slaktade djuret (kedjeinformation), ante mortem besiktning av det levande djuret före slakten, och post mortem besiktning efter slakten.