CE-märke

Produktsäkerhet

Ett företag är skyldigt att omedelbart rapportera om företaget har fått kännedom om att en produkt utgör en risk för människors hälsa och säkerhet.

Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, publicerar information om produkter som visat sig vara farliga eller inte överensstämmer med kraven i lagstiftningen. 

Läs mer på webbplatsen farligaprodukter.fi

På webbplatsen finns uppgifter om produkterna, dess brister och risker samt hur konsumenten ska agera.

CE-märkning

Produkter som kan vara farliga för användaren, till exempel maskiner och leksaker, måste vara CE-märkta* om de ska säljas i ett EU-land. CE-märkningen handlar inte om produktens prestanda utan endast om säkerheten.

*CE är en förkortning av Communitas Europea, den latinska benämningen på EG.

Tillverkaren eller importören märker själv sin produkt. Med ett CE-märke försäkrar denne att produkten uppfyller säkerhetskraven som finns inom EU. Däremot innebär märkningen inte att produkten har testats innan den hamnade i affären.