Anmälan om livsmedelsverksamhet

Om du startar upp en verksamhet där livsmedel kommer att hanteras, eller en verksamhet för tillverkning av föremål som kommer att vara i kontakt med livsmedel, måste du anmäla verksamheten till ÅMHM. Det är viktigt att du lämnar in anmälan i god tid, minst fyra veckor innan du öppnar verksamheten. När vi registrerat din anmälan får du en skriftlig bekräftelse på detta.

Anmälan enligt livsmedelslagen (etjänst)

Information om grundläggande krav och rekommendationer för livsmedelslokaler hittar du i ÅMHM:s principbeslut för livsmedelslokaler. Regelverket för livsmedel är till stora delar lika i hela EU. Du kan räkna med att information och rekommendationer från svenska och finska livsmedelsverket även gäller på Åland.

Läs mer om hur en livsmedelslokal ska vara utformad

Observera att anläggningar som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung, exempelvis mejerier, slakterier, styckningsanläggningar och fiskanläggningar, ska godkännas. Hör av dig till oss för mer information.

Alkoholservering

Om du förutom livsmedel även avser att servera alkohol, ska du också lämna in en ansökan om serveringstillstånd.

Läs mer om att ansöka om serveringstillstånd

Även försäljning av tobaksprodukter ska anmälas.

Läs mer om tobaksförsäljning