Tystnadsplikt & samtycke

Laboratoriets personal har tystnadsplikt, även gentemot övriga hälsoskyddsmyndigheten, om inte du som kund ger oss ditt samtycke att lämna ut uppgifterna. Det enda undantaget är om tvingande lagstiftning innebär en informationsplikt.

Är din organisation skyldig att rapportera in analysresultat till ÅMHM myndighetsdelen?

Vi på laboratoriet kan sköta det åt er, om ni skriver under ett samtycke till att vi gör det. Vi sänder då en kopia till myndigheten. Observera att handlingar och rapporter som lämnas till ÅMHM myndighetsdelen blir offentlig handling om det inte finns särskilda skäl till annat.