Behandlingslokal

Verksamheter med ingrepp i huden är alltid anmälningspliktiga. Hit räknas till exempel tatueringstjänster, piercing, permanent pigmentering och microblading.

Skönhetssalonger som förutsätter särskild hygien är anmälningspliktiga om tjänsterna ges på ett separat verksamhetsställe. Hit räknas till exempel ansiktsvård samt vård av händer och fötter, som kosmetologer, manikyrister, pedikyrister och andra ger.

Som separat verksamhetsställe räknas förutom traditionella skönhetssalonger även utrymmen i anslutning till hemmet om de är fysiskt avskilda från de utrymmen som används för boende. Exempelvis är ett garage intill hemmet, som byggts om till verksamhetsställe, anmälningspliktigt. Ett enstaka rum i de utrymmen som används för boende som reserverats för skönhetsvårdstjänster betraktas vanligtvis inte som en skönhetssalong som ska anmälas.

Blankett: Anmälan enligt hälsoskyddslagen (e-tjänst)

Hör av dig till oss om du är du osäker på om din verksamhet är av sådan art att den måste anmälas.

Ambulerande hygienverksamheter

Ambulerande hygienverksamheter med ingrepp i huden, till exempel tatueringstjänster på mässor och dylikt, är alltid anmälningspliktiga om inte verksamheten har sin huvudort någon annanstans i Finland.

Krav på verksamheten

Verksamheten ska ha en plan för egenkontroll. Det innebär att verksamhetsutövaren funderar över vilka risker verksamheten kan innebära samt vilka rutiner som ska användas för att hantera dessa risker. Exempel på punkter kan ingå i planen: hygienrutiner, städning, tvätt av textilier, information till kunderna angående hälsorisker (till exempel allergiska reaktioner) och eftervård.

Det finns specifika krav på hur en behandlingslokal ska vara utrustad. Det handlar bland annat om tillräcklig ventilation och belysning samt att effektiv rengöring av lokalen ska vara möjlig. Ett viktigt krav är att det ska finnas möjlighet till handtvätt vid behandlingsplatsen. Det måste alltså finnas ett handtvättställ i behandlingsrummet.

Klagomål

Om du besökt en behandlingslokal och blivit sjuk eller fått problem som kan relateras till hygienen i lokalen kan du anmäla det till ÅMHM.