Behandlingslokal

Följande behandlingslokaler ska anmälas till ÅMHM minst 30 dagar före de tas i bruk.

  • Tatuering 
  • Skönhetsbehandling 
  • Piercing 
  • Fotvård

Blankett: Anmälan enligt hälsoskyddslagen (e-tjänst)

Är du osäker på om din verksamhet är av sådan art att lokalen måste anmälas, hör av dig till oss.

Krav på behandlingslokalen

Det finns specifika krav på hur en behandlingslokal ska vara utrustad. Det handlar bland annat om tillräcklig ventilation och möjlighet till effektiv rengöring av lokalen. Ett viktigt krav är att det ska finnas möjlighet till handtvätt vid behandlingsplatsen. Det måsta alltså finnas ett handtvättställ i behandlingsrummet.

Ambulerande hygienverksamheter

Ambulerande hygienverksamheter, till exempel fotvårdare som åker runt till sina kunder, behöver inte anmälas, eftersom anmälan gäller själva lokalen, inte hygienverksamheten i sig.

Klagomål

Om du besökt en behandlingslokal och blivit sjuk eller fått problem som kan relateras till hygienen i lokalen kan du anmäla det till ÅMHM.