Radon

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Det enda sättet att ta reda på radonhalten i luften är att göra en mätning. Hög radonhalt i bostaden ger en ökad risk för lungcancer, särskilt i kombination med rökning.

Radonmätning

För att ta reda på radonhalten i din inomhusluft kan du beställa en radonmätningsdosa från Strålsäkerhetscentralen i Finland.

Läs mera om radonmätningar på strålsäkerhetscentralens webbplats

Gränsvärden

Enligt Finlands strålsäkerhetsinstitut ska radonhalten vara under 300 Bequerel per kubikmeter i gamla hus och i nybyggda hus gäller 200 Bequerel per kubikmeter. Världshälsoorganisationen WHO har fastslagit att halter över 100 Bequerel per kubikmeter kan vara skadligt för hälsan.