Kemikalier & bränslen

Om din verksamhet hanterar en betydande mängd kemikalier så behöver du antingen ett miljötillstånd eller ett granskningsbeslut från ÅMHM för verksamheten.

Ansökan om miljögranskning för kemisk industri

Bränslecisterner och fordonstvättar är exempel på verksamheter som kräver miljögranskning och vi har speciellt framtagna ansökningsblanketter för dessa verksamheter:

Blankett: Ansökan om miljögranskning av bränslecistern (pdf)

Blankett: Ansökan om miljögranskning av fordonstvätt (pdf)

För övriga verksamheter har vi en allmän ansökningsblankett:

Blankett: Ansökan om miljögranskning av verksamhet (pdf)

Ansökan om miljötillstånd för kemisk industri

Exempel på verksamheter som kräver miljötillstånd är:

  • Oljedepåer, lagring för 1 000 kubikmeter eller mer.
  • Tillverkning av plastprodukter, mer än 1 ton per år.

Blankett: Ansökan om miljötillstånd (pdf)

Behöver min verksamhet miljötillstånd eller miljögranskning?

En förteckning över vilka verksamheter som behöver miljötillstånd respektive miljögranskning finns i landskapsförordningen om miljöskydd, bilaga 1. Kemiska industrier finns listade under avsnitt 11.

Landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd, bilaga 1