Servering vid tillställningar och evenemang

Om platsen för evenemanget är ett godkänt serveringsområde

På ett på förhand godkänt serveringsområde kan serveringsverksamhet bedrivas av en aktör som har ett giltigt serveringstillstånd. En anmälan om servering på området ska lämnas till ÅMHM senast, men gärna tidigare än, tre vardagar innan tillställningen börjar. Anmälaren får serveringsområdets nummer och eventuella begränsande villkor för alkoholserveringen av den som äger eller besitter lokalen. Villkor som beslutats då serveringsområdet godkändes ska beaktas vid alkoholserveringen. Till anmälan ska en plan för egenkontroll som är anpassad till verksamheten och dess risker bifogas.

Ska flera tillståndshavare servera alkohol på samma serveringsområde samtidigt ska varje tillståndshavare göra en egen anmälan om servering. Till anmälan ska ett avtal över vem som ansvarar för övervakningen av det gemensamma serveringsområdet bifogas.

Om det godkända området delats upp i flera delområden då det godkändes kan en tillståndshavare välja att bara utnyttja vissa delar av området eller så kan andra tillståndshavare anmäla servering på de övriga delområdena under samma tid.

Om platsen för evenemanget inte är ett godkänt serveringsområde

Är lokalen eller området inte redan godkänt som serveringsområde kan du ansöka om ett serveringstillstånd för viss tid.