Konsumentsäkerhet

Konsumentsäkerhetslagen reglerar säkerheten för tjänster och produkter som säljs till konsumenter.

Varor och tjänster som säljs får inte medföra risk för konsumentens hälsa eller egendom som är större än vad som kan förväntas.

Läs mer om produktsäkerhet

Konsumenttjänster

Någon som tillhandahåller en tjänst till allmänheten har en skyldighet att säkerställa att konsumenttjänsten inte medför fara för någons hälsa eller egendom.

Exempel på konsumenttjänster är:

  • Nöjespark
  • Gym
  • Lekplats
  • Simhall
  • Tatueringsverksamhet
  • Ridtjänster
  • Äventyrs- upplevelse- och naturtjänster

Mer information om vad en konsumenttjänst är hittar du på på Tukes webbplats

Vem ska du kontakta om en konsumenttjänst orsakat fara?

I första hand ska du som konsument föra en dialog med tjänsteleverantören om det skett en olycka eller närapå händelse.

Tjänsteleverantören ska ha en färdig plan för identifiering av faror och hantering av riskerna som är förknippade med tjänsten. Tjänsteleverantören har också en skyldighet att rapportera allvarliga tillbud till ÅMHM.

Du som är tjänsteleverantör kan läsa mera om dina skyldigheter här

Om tjänsteleverantören inte rättar till eventuella brister kan du lämna in ett klagomål till ÅMHM (se blanketter nedan).