Mark & täkter

Vattentäkter

Om du planerar att göra uttag ur en vattentäkt ska detta i regel först miljöprövas av ÅMHM.

Läs mer om vattentäkter och miljöprövning

Mark- och bergtäkter

Även uttag av berg, naturgrus, sand eller dylika material från fastighet eller fyndighet måste i regel miljöprövas av ÅMHM.

Läs mer om denna typ av täktverksamhet och miljöprövning

Förorenad mark

Innan du påbörjar sanering av förorenad mark, sediment eller grundvatten måste verksamheten i regel miljöprövas.

Läs mer om sanering av förorenad mark och miljöprövning