Tjänsteleverantörens ansvar

Du som tillhandahåller konsumenttjänster till allmänheten har också det övergripande ansvaret för att de tjänster du erbjuder är säkra. Skyltar som ”målsman ansvarar för sina barn” eller ”all lek sker på egen risk” kan få dina kunder att tänka till lite men de minskar inte ditt ansvar som tjänsteleverantör.

För vissa typer av konsumenttjänster med förhöjd risk är du skyldig att upprätta ett så kallat säkerhetsdokument för verksamheten där du redogör för säkerhetsarbetet.

Läs mer om säkerhetsdokument och vilka konsumenttjänster som är berörda

Som tjänsteleverantör är du även skyldig att registrera olycks- och skadesituationer samt redogöra för vilka säkerhetsåtgärder de givit upphov till i en så kallad incidentrapport. Incidentrapporterna är en viktig del i det löpande säkerhetsarbetet och ska finnas tillgängliga vid en eventuell inspektion. ÅMHM har tagit fram en rapportmall som kan användas för att registrera olycks- och skadesituationer (se bilagor nedan).

Vid allvarliga olyckor, till exempel om en kund varit i behov av läkarvård eller ambulans tillkallats, ska detta anmälas till ÅMHM. Det kan du göra i vår e-tjänst (se blanketter nedan).