Vattenanalyser

Vi analyserar många olika typer av vatten såsom hushållsvatten från privata brunnar och ledningsvatten från vattenbolag, badvatten, bassängvatten, avloppsvatten, bevattningsvatten, naturvatten, mjölkrumsvatten och tandläkarvatten.

Hur går jag till väga?

Kom ut till oss på laboratoriet och hämta kostnadsfria provtagningskärl och boka tid för analys av ditt vatten!

Observera att det ska vara skilda provtagningsflaskor för bakteriologisk, fysikalisk-kemisk och radonanalys.

Vattenprov som ska analyseras mikrobiologiskt eller kemiskt tas emot alla vardagar, måndag – torsdag, ej dag före helg, helst före kl. 12 och inte senare än kl. 14. Provet måste alltid bokas i förväg!

På grund av de neddragningar som gjorts i flygtrafiken i samband med corona-pandemin är det för närvarande möjligt att sända prov som kräver snabb transport till fasta Finland endast på måndagar. Sådana prov som till exempel THM- och Legionellaprover, måste lämnas in till laboratoriet senast kl. 10 på måndagar. Boka provet i god tid med ÅMHM laboratoriet.

Hushållsvatten

Ålands landskapsregering har fastställt Social- och hälsovårds-ministeriets dricksvattenförordningar och det är dessa som ligger som grund för de undersökningar vi gör.
Vilka analyser som bör göras, kvalitetskraven och kvalitetsrekommendationerna varierar lite beroende på om det handlar om en privat brunn eller ett mindre eller större vattenbolag.

Vår prislista hittar du här (pdf)