Djurtransporter

Vill du kommersiellt transportera levande djur, som du inte själv är ägare till, måste du söka tillstånd från ÅMHM.

För att få tillstånd ska du kunna visa upp godkänt resultat från en kurs gällande djurtransporter. Planerar du att köra långväga transporter måste även transportfordonet godkännas av oss.

Djurtransportregistret

När du fått ditt tillstånd anmäls du till djurtransportregistret. Endast transportörer som finns med i registret får anlitas. Registret används främst av EU-ländernas myndigheter, när de kontrollerar transportdokument.

Färdplan

En transport av nötkreatur, hästar, får eller svin, som varar längre än 8 timmar kräver att du gör upp en färdplan. Färdplanen ska ange vilka stopp du tänker göra på vägen, när djuren får komma ut och rastas, beredskapsplan om något händer m.m.Färdplanen kan kontrolleras av tull- eller polismyndigheter. Planen ska sparas minst en månad efter transporten, för att på begäran kunna visas upp för miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

Transport av egna djur

Ska du bara transportera egna djur krävs inget tillstånd, men du måste se till att transporten sker på lagligt sätt. I djurtransportförordningen (Rådets förordning (EG) nr 1/2005) finns regler angående transportfordonets inredning, transporttider, med mera.