Skadedjur

Som hyresgäst ska du kontakta fastighetsägaren om du upptäcker skadedjur. Fastighetsägaren är ansvarig för att åtgärda problemet.

Är du själv fastighetsägare och får problem med skadedjur kan du anlita en saneringsfirma. Saneringsfirman kan hjälpa till med både sanering och förebyggande åtgärder för att minska framtida problem. Ofta omfattar villaförsäkringen sanering av skadedjur.

Åtgärder mot skadedjur

Om ohyra eller skadedjur förekommer utomhus kan problemet bero på:

  • dåligt skötta komposter
  • spill från fågelmatning
  • att det finns bråte i närheten som innebär en bra boplats åt djuren

Ofta räcker det med att städa noggrant utomhus, eftersom man då undanröjer både mat och boplatser för skadedjuren. Har du problem med möss eller råttor kan du behöva sätta nät för ventiler och andra små hål, så att djuren inte kan ta sig in.  

Läs mer om skadedjur i Helsingfors miljöcentrals broschyr (pdf)