Inomhusmiljö

Problem i inomhusmiljön kan bero på flera olika faktorer. De viktigaste förebyggande åtgärderna handlar om att hålla byggnaden i skick och att ventilationssystemet kontrolleras regelbundet.

Vem ska du kontakta om du har inomhusproblem?

Misstänker du problem i din boendemiljö ska du kontakta fastighetsägaren. Denne ansvarar både för byggnadens underhåll och för eventuella utredningar vid problem. Problem i inomhusmiljön på arbetsplatsen hanteras av en förman, arbetarskyddsorganisationen, företagshälsovården eller arbetarskyddsinspektören. Det bästa för alla partner är att eventuella brister utreds och åtgärdas omgående, innan hälsoproblem uppstår.

När kan du kontakta ÅMHM?

Om ansvariga inte agerar kan du även kontakta ÅMHM. Diskutera gärna ärendet med ansvarig inspektör innan du lämnar in en anmälan.

Formulär: Klagomål angående sanitär olägenhet i boendemiljö (e-tjänst)

Till klagomål som rör olägenheter som varierar över tid, till exempel buller, vill vi att du bifogar en noggrant ifylld störningsdagbok (minst över en två veckorsperiod). En mall för detta hittar du under rubriken bilagor längst ner på denna sida.

Observera att vi inte utför: 

  • allmänna besiktningar, till exempel inför en husförsäljning.
  • intyg som friskriver en byggnad från problem med fukt eller mögel.
  • inomhusluftutredningar i fritidshus. 

Vill du ha hjälp med besiktning av ditt hus, kontakta fastighetsmäklare, fuktutredare eller någon konsult.

Eurofins upprätthåller ett register på certifierade hälsoskyddskonsulter i Finland. Registret listar konsulter som uppfyller utbildningskraven i hälsoskyddslagen.

Läs mera på https://www.sertifikaattihaku.fi/ (det går att ändra språk till engelska)