Sjövärme

Vill du lägga ut slinga i vatten för värme- eller kylanläggning måste du ansöka om miljögranskning.

Ansökan ska lämnas in minst 30 dagar före planerad installation. Påbörja inte installationen innan du fått ditt miljögranskningsbeslut.

Till ansökan bifogar du:

  • en översiktskarta
  • en situationsplan. På planen ska slangens position ritas in. En enkel skiss duger men den måste vara tydlig och skalenlig.
  • skriftligt tillstånd från vattenägaren

Blankett: Ansökan om miljögranskning av utläggning av slinga i vatten (e-tjänst)

Maskinellt grävningsarbete i vattenområde bör utföras under vinterhalvåret, från 1 september till 15 april.

Bottenförankringen är viktig, slangen ska förses med tyngder så att den inte flyter upp. Tyngderna bör vara utformade så att till exempel fiskenät inte fastnar i dem.

Det finns risk att kollektorn skadas av ankare och fiskeredskap. En slinga i vatten ska därför utmärkas med allmänt varningsmärke på land och kompletteras med lämplig hjälpskylt av vilken det framkommer relevant fakta.

Det är viktigt att förvissa sig om att det inte finns vrak i området. Vrak äldre än 100 år betraktas som kulturarv, vilka är fredade i lag och ska skyddas från åverkan.