Prov från reningsverk & privata avlopp

Vill du kontrollera att ditt reningsverk eller privata avlopp fungerar som det ska? Rådgör med din kommun om vilka analyskrav som ställs på ditt privata avlopp. Om du har ett reningsverk med miljötillstånd framgår som regel analyskraven av tillståndet.

Kom in till oss på laboratoriet och hämta provflaskor och boka tid. Endast ett visst antal BOD7-prov kan tas emot per gång så boka i god tid.

Boka gärna in återkommande prov från reningsverk på årsbasis, så vet du att du får analyserat enligt plan.

Här hittar du provtagningsanvisningar för avloppsprover (pdf)

Här hittar du blankett för beställning av avloppsvattenanalys (pdf)