Kontaktmaterial

Tillverkning eller import av produkter avsedda att vara i kontakt med livsmedel ska registreras vid tillsynsmyndigheten i hemkommunen. På Åland ska verksamheten registreras hos ÅMHM. 

Särskilda krav gäller för livsmedelsförpackningar, engångskärl, köksredskap, kaffe- och vattenbryggare samt andra produkter som kommer i kontakt med oförpackade livsmedel.

Vid normal användning får materialet i dessa produkter inte avge beståndsdelar till livsmedel i kvantiteter som skulle kunna:

  • Utgöra en fara för människors hälsa.
  • Medföra en oacceptabel förändring i livsmedlens sammansättning.
  • Medföra en försämring av livsmedlens smak eller lukt.

De flesta kärl som är ämnade för livsmedel har genomgått tester och uppfyller dessa krav. Kannor och muggar av keramik som inhandlats utomlands som souvenirer är dock bäst att använda endast som prydnadsföremål eftersom de kan innehålla bly som kan överföras till livsmedel. Plastprodukter för engångsbruk, som innehåller vissa ftalater, får inte användas vid hantering av feta livsmedel. Det ska stå på förpackningen att produkten inte lämpar sig för kontakt med feta livsmedel. Vanliga vinylhandskar lämpar sig till exempel inte när man arbetar med livsmedel.

Produkter som kommer i kontakt med livsmedel ska kunna spåras i alla stadier av produktions- och livsmedelskedjan. Detta för att underlätta kontroll, konsumentinformation och återkallande av defekta produkter. Livsmedelsföretagaren ska genom egenkontrollen kunna visa att produkterna som marknadsförs uppfyller kraven på kontaktmaterialens egenskaper.

Finska livsmedelsverket om kontaktmaterial

Svenska livsmedelsverket om kontaktmaterial

Kan aluminium överföras från aluminiumfolie till maten?

Det kan ske om aluminiumfolie används kring mat som förvaras i ett metallkärl. Då uppstår ett galvaniskt element mellan folien och kärlet och följden blir att aluminium kan överföras till maten. Om till exempel smörgåsar förpackas i aluminiumfolie, eller om ett keramiskt kärl omges med folie, bildas däremot inget galvaniskt element. Man ska dessutom undvika att förvara sura livsmedel, som olika anrättningar innehållande frukt eller tomat, i kontakt med aluminiumfolie under en längre tid.