Vattentäkter

Enligt miljöskyddslagen ska större uttag ur en ytvattentäkt eller grundvattentäkt miljöprövas.

Ytvattentäkt

Hur stora uttag som är tillåtna utan att ansöka om miljögranskning finns angivet i landskapsförordningen om miljöskydd, bilaga 1. Uttag från sjöar finns listade under avsnitt 15.

Observera att samtliga uttag ur samma sjö räknas samman. Om ditt uttag är tillåtet är alltså beroende av hur stora de befintliga uttagen ur samma sjö är.

Landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd, bilaga 1

Miljötillstånd krävs om det sammanlagda uttaget ur en ytvattentäkt överstiger 200 000 m3 vatten per år.

Grundvattentäkt

Uttag av mer än 10 kvadratmeter grundvatten per dygn ska miljögranskas. Flera anläggningars uttag ur samma vattenförekomst räknas samman.

Miljötillstånd krävs om det sammanlagda uttaget ur en grundvattentäkt överstiger 10 000 m3 vatten per år.