Provtagning av eget brunnsvatten

Vi rekommenderar att du årligen provtar ditt brunnsvatten för bakteriologisk analys. Vart tredje till femte år bör man även göra en fysikalisk-kemisk analys.

Har ni små barn, eller väntar någon i hushållet barn, är det extra viktigt att brunnsvattnet kontrolleras. Barn är mycket känsligare än vuxna och kan reagera fast ni själva inte gör det.

Ska du köpa ett hus med egen brunn är det bra att kontrollera vattnets kvalitet innan köp. Ett dåligt dricksvatten räknas inte som ett dolt fel, utan ingår i den egna undersökningsskyldigheten vid ett husköp.

Hur gör jag för att provta mitt vatten?

På vårt laboratorium i Prestgården by, Jomala kan du hämta provtagningsflaskor och få information om hur du ska gå tillväga när du tar provet. Det är viktigt att du tar provet i laboratoriets egna speciella flaskor, för att analysen ska bli så korrekt som möjligt.

Orsaker till dåligt vatten

En bakteriologiska analys visar vattnets innehåll av bakterier.

Det finns flera anledningar till att brunnsvattnet får förhöjda halter av bakterier. Är brunnen otät kan smältvatten eller ytligt grundvatten läcka in och förorena vattnet. Om vattnet har för dålig omsättning blir kvaliteten ofta sämre. Dessa problem kan många gånger avhjälpas med enkla lösningar.

En fysikalisk-kemisk analys visar bland annat om vattnet har en sådan sammansättning att det angriper vattenledningarna eller om det innehåller skadliga halter av något ämne. Genom att titta på den kemiska sammansättning  går det ofta att utreda varför ett vatten är missfärgat eller har avvikande smak och lukt.

Har du borrad brunn kan det också vara bra att kontrollera radonhalten.

Är vattenkvaliteten dålig kan du behöva installera ett filter för att rena vattnet.