Avgifter

Ålands landskapsregering beslutar om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Beslutade taxor från de senaste fem åren hittar du i sin helhet längst ner på denna sida. ÅMHM:s nu gällande taxa för finns uppdelade enligt myndighetens olika verksamhetsområden nedan.

Prövning, registrering och tillsyn

Avgifter för prövning, registrering och tillsyn

ÅMHM laboratoriet

Avgifter ÅMHM laboratoriet

Veterinärvården

Avgifter veterinärvården