Avgifter

Ålands landskapsregering har beslutat att ÅMHM ska ta ut avgifter för den regelbundna tillsyn som vi har ansvar för enligt lag.


Vi fakturerar verksamheter som har godkänts eller registrerats enligt miljöskyddslagen, hälsovårdslagen, livsmedelslagen eller djurskyddslagen och ingår i våra register över verksamheter som ska få regelbunden tillsyn. Landskapsregeringen har även beslutat om avgifternas storlek. 

Beslutade taxor från de senaste fem åren hittar du i sin helhet längst ner på denna sida. ÅMHM:s nu gällande taxa finns uppdelad enligt myndighetens olika verksamhetsområden nedan. 

Prövning, registrering och tillsyn

Avgifter för prövning, registrering och tillsyn

ÅMHM laboratoriet

Avgifter ÅMHM laboratoriet

Veterinärvården

Avgifter veterinärvården