Fartygsavfall

Hamnar ska kunna ta emot avfall från gästande båtar

Vilka avfallsfraktioner olika typer av hamnar ska erbjuda är fastställt i landskapsförordningen om fartygsavfall, läs mer under rubriken regelverk nedan.

Avfallsplan

Hamnar ska ha en utarbetad skriftlig plan för mottagning och hantering av avfall. Bland annat ska alla större gästhamnar kunna erbjuda mottagning av toalettavfall. Närmare bestämmelser om vad avfallsplanen ska innehålla finns i landskapslagen om fartygsavfall.

Landskapslagen om fartygsavfall, 8 §. Avfallsplanens innehåll

Avfallsplanen fastställs av ÅMHM och ska förnyas vart tredje år.

Blankett: Avfallsplan för hamn (pdf)