Radonanalys i vatten

Radon är en radioaktiv ädelgas som är färg- och luktlös. I höga halter kan den vara skadlig för hälsan. Radon avgår från vissa typer av berggrunder och jordarter. Höga halter av radon förekommer ibland i vatten från borrade brunnar i urberg. Det är i regel inga problem med borrade brunnar i kalkberg eller i grävda brunnar. Ledningsvattnet från de åländska ytvattentäkterna har inga problem med radon. Radonhalten i hushållsvatten kan sänkas med olika tekniker.

Radonet får man främst i sig genom att andas in gasen som avgår från vattnet i samband med dusch och diskning.

Låga halter radon är inte farligt. Men om du däremot använder vatten med höga radonhalter dagligen kan det vara skadligt.

Vuxna dricker oftast vatten i form av kaffe eller te som blivit fritt från radon genom kokning, luftning eller lagring. För små barn blir stråldosen högre eftersom de dricker mera obehandlat vatten i form av saft och annat. De dricker dessutom större mängder i relation till sin kroppsvikt.

När det gäller undersökning av radon är provtagningen mycket viktig för resultatets tillförlitlighet. Läs därför noga igenom provtagningsanvisningen du får från laboratoriet när du hämtar provtagningsflaskan.

Observera att radonanalysen kräver en helt egen provflaska.