Livsmedel

Som livsmedelsföretagare behöver du anmäla din verksamhet till ÅMHM. Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig? I så fall kan du läsa mer i bilagorna "Behöver min verksamhet anmälas?" längst ner på denna sida.

Tänk på att du ska lämna in din anmälan senast 4 veckor innan du påbörjar din verksamhet. Efter att du lämnat in din anmälan kontaktar vi dig för en första inspektion.

Anmälningsformulär: Anmälan enligt livsmedelslagen (e-tjänst) 

Läs mer om vilka krav som gäller för livsmedelslokaler

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning

Om du bedriver en verksamhet som förädlar och hanterar livsmedel av animaliskt ursprung måste du ansöka om ett godkännande för din verksamhet.

Anmälningsformulär: Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning (e-tjänst)

Kontakta ÅMHM för mer information.

Marknader, evenemang och annan tillfällig livsmedelsverksamhet

Beroende på vilka livsmedel du ska sälja och i vilken omfattning kan du behöva göra en anmälan enligt livsmedelslagen.

Läs om när du behöver anmäla tillfällig eller småskalig livsmedelsförsäljning

Gårdsförsäljning av egna produkter

Vill du sälja egentillverkade livsmedelsprodukter på den egna gården så ska du kontakta oss. Om det rör sig om lågrisk produkter kanske du inte behöver göra en livsmedelsanmälan. Försäljning av lättfördärvliga livsmedel, som till exempel nötkött och fårkött, måste du däremot alltid anmäla till oss.

Lämna klagomål

Har du information om bristande hantering av livsmedel eller blivit matförgiftad kan du anmäla detta till myndigheten via våran e-tjänst nedan.