Livsmedel

Som livsmedelsföretagare behöver du anmäla din verksamhet till ÅMHM. Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig? I så fall kan du läsa mer i bilagorna "Behöver min verksamhet anmälas?" längst ner på denna sida.

Tänk på att du ska lämna in din anmälan senast 4 veckor innan du påbörjar din verksamhet. Efter att du lämnat in din anmälan kontaktar vi dig för en första inspektion.

Anmälningsformulär: Anmälan enligt livsmedelslagen (e-tjänst) 

Läs mer om vilka krav som gäller för livsmedelslokaler

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning

Om du bedriver en verksamhet som förädlar och hanterar livsmedel av animaliskt ursprung, så måste du ansöka om ett godkännande för din anläggning.

Ansökningsformulär: Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning (e-tjänst)

Kontakta ÅMHM för mer information.

Marknader, evenemang och annan tillfällig livsmedelsverksamhet

Om du ska anordna en tillställning som sträcker sig över tre dygn eller mer så ska du göra en anmälan enligt livsmedelslagen.

Anmälningsformulär: Anmälan enligt livsmedelslagen (e-tjänst)

Även om du ska delta i en marknad eller ett evenemang, eller anordna en tillfällig mindre livsmedelsverksamhet, så måste du anmäla detta till oss. Då ska du göra en anmälan om torg- och marknadsförsäljning.

Anmälningsformulär: Anmälan om torg- och marknadsförsäljning (e-tjänst)

Läs mer om vilka krav som gäller för marknader, evenemang och andra tillfälliga livsmedelsverksamheter

Gårdsförsäljning av egna produkter

Vill du sälja egentillverkade livsmedelsprodukter på den egna gården så ska du kontakta oss. Om det rör sig om lågrisk produkter kanske du inte behöver göra en livsmedelsanmälan. Försäljning av lättfördärvliga livsmedel, som till exempel nötkött och fårkött, måste du däremot alltid anmäla till oss.