Tobak

Anmälan enligt tobakslagen

Ska du börja sälja tobaksprodukter eller relaterade produkter såsom elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning så måste du anmäla din verksamhet till ÅMHM.

Blankett: Anmälan enligt tobakslagen (pdf)

Du måste även ansöka om identifieringskoder som möjliggör spårning.

Ansöka om identifieringskoder: ID issuer (e-tjänst)

Läs mer om systemet med ID-koder på Valviras hemsida

Övergångsbestämmelser

Smaksatta cigaretter och rulltobak med en karakteristisk doft eller smak får säljas till den 19 maj 2020. Försäljning av så kallade klickcigaretter är dock förbjuden på Åland.

Elektroniska cigaretter

Tobaksprodukter och relaterade produkter får inte säljas eller på annat sätt överlåtas till en minderårig person. Detta gäller också elektroniska cigaretter utan nikotin och örtprodukter för rökning.

Det blir nu möjligt att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för dessa. Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får dock inte ha en annan karakteristisk smak än den av tobak, detsamma gäller för produkter som inte innehåller nikotin.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste vara säkra att använda samt vara barn- och manipulationssäkra. En elektronisk engångscigarett får inte innehålla mer än 2 milliliter vätska och en påfyllningsbehållare får högst rymma 10 milliliter vätska.

På de ställen där tobaksrökning är förbjudet så är också användning av elektroniska cigaretter och rökning av örtprodukter förbjudet.

Rökfria lokaler

Enligt tobakslagen ska förskolor och skolor, inklusive skolgårdar, vara rökfria. Även i offentliga lokaler, lokaler avsedda för hälso- och sjukvård och på färdmedel i kollektivtrafik är det rökfritt.

Rökfritt på restauranger

Restauranger och serveringsställen ska vara helt rökfria. Det är dock tillåtet att inrätta särskilda rökrum, som ska godkännas innan de tas i bruk. I dessa rum får ingen mat eller dryck serveras. Rökrummen ska placeras så att ingen gäst måste passera genom dem. Syftet med denna lag är främst att skydda personalens hälsa.

Snusförsäljning

Försäljning av snus är förbjuden på Åland.

Nikotinpreparat

Försäljning av nikotinpreparat såsom nikotintuggummi faller under läkemedelslagen. Kommunerna ansvarar för tillstånd och tillsyn på detta område.