Hygienpass

Personer som hanterar livsmedel i restauranger eller på kaféer ska kunna uppvisa ett intyg på livsmedelshygienisk kompetens, ett så kallat hygienpass. Hygienpass beviljas personer som genomgått ett hygienpasstest med godkänt resultat. Testet kan skrivas på Åland vid Ålands hotell- och restaurangskola. 

Anmälan till hygienpass

Det är du som bedriver en verksamhet som ansvarar för att den berörda personalen har hygienpass. Kopior på personalens hygienpass ska finnas med i verksamhetens egenkontrollhandlingar. Även kompetensintyg som är utfärdade i någon annan region inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz är giltiga på Åland.

Läs mer om när intyg på livsmedelshygienisk kompetens ska uppvisas

Enligt livsmedelslagstiftningen ska alla som arbetar i livsmedelslokal ha tillräcklig livsmedelshygienisk kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det är arbetsgivarens skyldighet att vägleda och ge råd samt att vid behov utbilda alla livsmedelsarbetare om livsmedelshygien.

Testa din livsmedelshygieniska kompetens