Hygienpass

Enligt livsmedelslagen 27 § ska den som hanterar oförpackade och lättfördärvliga livsmedel kunna uppvisa ett intyg på livsmedelshygienisk kompetens så kallat hygienpass.

Hygienpass beviljas personer som genomgått ett hygienpasstest med godkänt resultat. Testet kan skrivas vid finska livsmedelsverkets godkända hygienkompetenstestare. På Åland är det Ålands hotell- och restaurangskola. Intyg på hygienkompetens från andra länder är inte godkända.

Anmälan till hygienpass

Det är du som bedriver en verksamhet som ansvarar för att den berörda personalen har hygienpass. Kopior på personalens hygienpass ska finnas med i verksamhetens egenkontrollhandlingar.

Läs mer om vilken typ av hantering som kräver hygienpass på finska livsmedelsverkets hemsida

Enligt livsmedelslagstiftningen ska alla som arbetar i livsmedelslokal ha tillräcklig livsmedelshygienisk kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det är arbetsgivarens skyldighet att vägleda och ge råd samt att vid behov utbilda alla livsmedelsarbetare om livsmedelshygien.