Kartbild över EU badstränder på Åland

Badstränder

Kontroll av åländska stränder

ÅMHM har tillsyn över alla godkända allmänna badplatser på Åland. Vi kontrollerar regelbundet säkerheten och standarden på badstränderna.

Under badsäsongen som inleds den 15 juni och pågår till den 31 augusti tar vi vattenprover för att kontrollera bakteriehalter samt eventuell förekomst av andra föroreningar. Vi tittar även på mängden alger och badstrandens allmänna skick. Nya provresultat läggs in direkt på vår hemsida.

Våra stränder

På Åland finns nio badstränder som har så många besökare per säsong att de klassas som EU-badstränder. För varje EU-badstrand har ÅMHM upprättat en så kallad badvattenprofil som beskriver badstranden och badvattnets egenskaper.

Läs mer om våra åländska EU-badstränder och respektive strands badvattenprofil

Utöver våra stora stränder finns 23 små allmänna badstränder på Åland.

Se samtliga allmänna badstränder på Åland (Google karta)

Under badsäsongen går det bra att se resultaten från den senaste provtagningen i kartan genom att klicka på respektive badstrand. Vi lägger dessutom upp information om eventuella avvikelser direkt på vår startsida.

Observera att mängden alger vid våra simstränder kan förändras snabbt på grund av väder- och strömningsförhållanden, och är därför svårövervakade. Omfattande algblomningar innehåller med hög sannolikhet cyanobakterier och ÅMHM avråder därför från bad i drabbade vatten. Cyanobakterier, även kallade blågröna alger, är giftproducerande mikroorganismer. Giftet absorberas inte genom huden utan kommer in i kroppen genom att badvattnet sväljs. Utsatta grupper är därför främst småbarn och husdjur.

Provtagning

Badplatserna på Åland har överlag en god badvattenkvalitet. De senaste somrarna har de flesta badvattnen haft väldigt låga bakteriehalter. Några vattenprover har dock överskridit gränsvärdena. Till exempel kan rikligt med regn eller stora fågelsamlingar på eller vid stranden ge en tillfälligt försämrad vattenkvalitet.

Vid EU-badstränder tar vi vattenprov fyra till sex  gånger per säsong, beroende på tidigare års vattenkvalitet.

Små allmänna badstränder som godkänts av ÅMHM provtar vi tre gånger per säsong.

Stugbyar och andra turistanläggningar som har en egen badstrand ansvarar själva för kontrollen av vattnet, om inte stranden är godkänd som allmän badstrand.

Vill du ta ett vattenprov vid din badstrand, kontakta ÅMHM laboratoriet för information om hur du går tillväga.

Läs mer hur du går till väga för att beställa ett badvattenprov på ÅMHM laboratoriets hemsida.

En mer ingående kontroll av badsträndernas skick och utrustning görs i regelbundet återkommande projekt. Det finns fastställda krav på hur en godkänd allmän badstrand ska vara utrustad, det ska bland annat finnas livräddningsutrustning och tillgång till toaletter och omklädningsrum.

Läs mer om kraven i vår säkerhetsansvisning för badstränder nedan.

För information om sommarsimskolor, kontakta Folkhälsan på Åland.

På Meteorologiska institutets hemsida kan du läsa om UV-strålning och se det aktuella UV-indexet.