Godkännande av serveringsområde

Du kan ansöka om att få en lokal eller ett område godkänt som alkoholserveringsområde om du äger eller besitter området (till exempel en festlokal). Området kan då ansökan görs delas upp i delområden så att den som anmäler servering kan välja att bara utnyttja valda delar av området. På en översiktskarta markeras serveringsområdet och eventuella delområden på ett tydligt sätt.

I samband med ansökan ska du redogöra för och kan ställa villkor för alkoholserveringen på området, exempelvis gällande serveringstid, antal kundplatser, avgränsning, underhållning och typ av evenemang.  

I samband med att området ska godkännas behöver ÅMHM i vissa fall ge närboende möjlighet att uttala sig om det planerade verksamheten före beslut fattas och detta förlänger handläggningstiden.

Den som vill servera alkohol på ett godkänt område ska ha ett giltigt serveringstillstånd samt anmäla serveringen till ÅMHM minst tre vardagar före evenemanget.