Tillsynsområden

Tillsynsområden

Välkommen till våra myndighetssidor!

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har till uppgift att verka som tillstånds- och tillsynsmyndighet i enlighet med vad som bestäms i landskapslagstiftning.

Via menyn hittar du mera information om våra olika tillsynsområden och hur du ska gå till väga om du har ett ärende till oss.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!