Provtagning

Läs noga igenom provtagningsanvisningarna innan du tar ditt prov. Detta för att resultatet skall bli så tillförlitligt som möjligt. Fyll även flaskor och askar helt om inget annat står i provtagningsanvisningen. Detta är viktigt för att vi skall ha tillräckligt med material då vi analyserar.