Privat socialservice

Du som vill ordna privat socialservice dygnet runt måste först ansöka om tillstånd från ÅMHM.

Blankett: Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privat socialservice (pdf)

Du som vill ordna privat socialservice i mindre utsträckning måste lämna in en anmälan till det kommunala organ som ansvarar för socialservicen i den kommun där servicen kommer att tillhandahållas. Kontakta därför till att börja med KST eller berörd kommun som informerar vidare innan du lämnar in en anmälan. Alternativt kan du vända dig till ÅMHM.

Blankett: Anmälan om privat socialservice (pdf)

ÅMHM har tagit fram en anvisning där vi redogör för hur du ska gå tillväga och hur din anmälan kommer att handläggas hos de involverade myndigheterna. Som serviceproducent ska du även utarbeta en plan för egenkontroll och föra register över behandling av personuppgifter. Anvisningen, mall för egenkontroll samt registerbeskrivning hittar du längst ner på denna sida.

Som serviceproducent är du också skyldig att anmäla om verksamheten byter ansvarsperson samt om verksamheten upphör eller avbryts.

Blankett: Anmälan om ändring av ansvarsperson för privat socialservice (pdf)

Blankett: Anmälan om upphörande eller avbrytande av privat socialservice (pdf)