Äldre miljötillstånd

Besvärsanvisning

Givna miljötillstånd 2009

Givna miljötillstånd 2008

Givna miljötillstånd 2001 2007

 • BK-Fastigheter Ab (pdf), tillstånd för uppförande av vägbank till Ramsholm från Södra holmen, Baggholma i Brändö kommun, beslut 19.12.2007
 • Lemminkäinen Abp (pdf) tillstånd för flyttbar asfaltstation, lagring och återvinning av asfalt i Västansunda, Jomala, beslut 19.12.2007
 • Nymans Fisk Kb (pdf), tillstånd för fortsatt fiskodling samt vinterförvaring söder om Jurmo, Brändö, beslut 21.11.2007
 • N Häggblom Åkeri (pdf), tillstånd för täktverksamhet i Åva, Brändö, beslut 21.11.2007
 • Alltvätten Ab (pdf), tillstånd för befintlig tvättverksamhet i Kvarnbo, Saltvik, beslut 21.11.2007
 • Tvättservice Åland Ab (pdf), tillstånd för tvättinrättning omfattande vattentvätt och kemtvätt i Dalkarby, Jomala, beslut 21.11.2007
 • Bra-Kök Ab (pdf), tillstånd för tillredning av färdigmat på befintlig anläggning på industriområde i Norrböle, Mariehamn, beslut 21.11.2007
 • Saltviks kommun (pdf), miljötillstånd för avslutning av deponi på fastigheten RNr 19:0 i Ödkarby, Saltvik, beslut 26.9.2007
 • Kökars kommun (pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av avloppsreningsverk i Karlby, Kökar, beslut 26.9.2007
 • Föglö kommun (pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av avloppsreningsverk för behandling av samhällsavloppsvatten i Degerby, Föglö, beslut 29.8.2007
 • Kumlinge Forell Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskodling norr och söder om Torsholms ören samt för vinterförvaring söder om Torsholms ören i Kumlinge by, Kumlinge, beslut 29.8.2007
 • Byggnadskommittén för samordnad avloppslösning (pdf), miljötillstånd för nedläggning av avloppsledning i sjöbotten i Torpfjärden, Jomala, beslut 29.8.2007
 • Brändö kommun (pdf), miljötillstånd för nedläggning av fiberkabel från Vårdö via Kumlinge till Brändö, beslut 29.8.2007
 • Brändö Lax Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskodling vid Lejgrund och Bjärnäs udden samt för vinterförvaring vid Bjärnäs udden i Lappo by, Brändö, beslut 13.6.2007
 • Brändö Lax Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskodling i Brunnsöfjärden invid Ånholm samt för vinterförvaring mellan Ådskärsgrundet och Killingsholm i Torsholma by, Brändö, beslut 23.5.2007
 • Käringsunds Fisk Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskodling vid Vänskär samt hållande av slaktfisk och vinterförvaring vid Främstö i Storby by, Eckerö, beslut 23.5.2007
 • Boman, Boris (pdf), miljötillstånd för avloppsanläggning vid stugby i Stålsby, Finström, beslut 23.5.2007
 • Kaj Ole Nyroos samt Roger Fellman (pdf), miljötillstånd för gemensam avloppsanläggning i Horsholma by, Föglö, beslut 11.4.2007
 • Lemlands kommun (pdf), miljötillstånd för avslutning av Haddnäs deponi, beslut 11.4.2007
 • Ålands Sportskytteförening r.f. (pdf), miljötillstånd för skjutbana i Bengtsböle, Lemland, beslut 7.3.2007
 • Finströms jaktvårdsförening (pdf), miljötillstånd för skjutbana i Rågetsböle, Finström, beslut 7.3.2007
 • Kumlinge jaktvårdsförening (pdf), miljötillstånd för Enklinge skjutbana, Kumlinge, beslut 7.3.2007
 • Jan Helén (pdf), miljötillstånd för muddring i Söderby, Lemland, beslut 7.3.2007
 • Ålands Bryggeri Ab (pdf), miljötillstånd för bryggeri- och buteljeringsverksamhet i Grelsby, Finström, beslut 31.1.2007
 • Enklinge Forell Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskodling vid Ramsholm och Bredholm i Kumlinge kommun, beslut 10.1.2007
 • Firma Jan Widman (pdf), miljötillstånd för offentlig anläggning med återvinning av icke-farligt avfall genom kompostering i Vestansunda, Jomala, beslut 10.1.2007
 • Seglinge Forell Kb (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskodling i Synderstöströmmen och sydost om Synderstö i Seglinge, Kumlinge, beslut 21.11.2006
 • Edgar Helin (pdf), miljötillstånd för uppförande av vägbank till Syndesholm från Finholma ön i Föglö kommun, beslut 21.11.2006
 • Ålands Schakt Ab (pdf), miljötillstånd för en offentlig anläggning som mellanlagrar, återanvänder och återvinner viss typ av inert och icke-farligt avfall samt permanent stenkross i Södersunda by, Jomala, beslut 21.11.2006
 • Kaj Andersson, Leif Hägglund & Tina Bäckman-Hägglund samt Gösta Sjölund (pdf), miljötillstånd för avloppsanläggning med avloppsreningsverk samt utsläpp av renat avloppsvatten till ytvatten på fastigheten Sunnanlid 12:66 i Storby by, Eckerö, beslut 24.10.2006
 • Ålands Fiskförädling Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskodling vid Landsholmsudden på fastigheten Stenkil (Rnr 2:73) i Prästgården by, Föglö, beslut 24.10.2006
 • Bengt Karlsson (pdf), miljötillstånd för återvinning av icke-farligt avfall genom kompostering, mellanlagring av inert och icke-farligt avfall som skall återvinnas samt slutligt omhändertagande av inert avfall genom deponering på mark i Gunnarsby, Sund, beslut 24.10.2006
 • Ålandskomposten Ab (pdf), miljötillstånd för återvinning av icke-farligt avfall genom kompostering samt mellanlagring av icke-farligt avfall som skall återvinnas i Gunnarsby, Sund, beslut 24.10.2006
 • Ålands Telefonandelslag (pdf), miljötillstånd för utläggning av fiberoptisk sjökabel mellan Norrboda, Lumparland och Ängö, Vårdö, beslut 26.9.2006
 • Ålands Telefonandelslag (pdf), miljötillstånd för utläggning av fiberoptisk sjökabel mellan Bussö och Grundsunda, Vårdö, beslut 26.9.2006
 • Vibbo Lax Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskodling vid Hullvik holmen, Vårdö, beslut 29.8.2006
 • Luftfartsverket Finavia (pdf), miljötillstånd för befintlig verksamhet vid Mariehamns flygplats, beslut 29.8.2006
 • Carl Rundberg Ab (pdf), miljötillstånd för befintliga verksamheter i Jomala, beslut 29.8.2006
 • Svinryggens Deponi Ab (pdf), miljötillstånd för anläggande av deponi för inert avfall i Ödanböle, Jomala, beslut 29.8.2006
 • Dungens Fisk/Ben Nylund (pdf), miljötillstånd för anläggning för behandling av fiskeriprodukter samt utsläpp av avloppsvatten på fastigheten Dungen 6:1, Granboda by, Lemland, beslut 27.6.2006
 • Ålands landskapsregering, trafikavdelningen (pdf), miljötillstånd för utbyggnad av vägbank och ny bro över Svibyviken i Mariehamns stad och Jomala kommun, beslut 27.6.2006
 • Ab ScanTube Oy (pdf), miljötillstånd för befintlig verksamhet i Vesterkalmare, Jomala, beslut 27.6.2006
 • Långvikens stugor Ab (pdf), miljötillstånd för avloppsanläggning i Bastö, Finström, beslut 6.6.2006
 • 16 fastighetsägare på Slätholm, Lemland (pdf), tillstånd för byggande av bro med tillhörande vägbank mellan Granholm och Slätholm, Lemland, beslut 6.6.2006
 • Mariebad (pdf), miljötillstånd för bräddning av badvatten till Slemmern vid tömning av bassängerna, beslut 6.6.2006
 • Ålands hälso- och sjukvård (pdf), miljötillstånd för befintlig verksamhet vid Grelsby sjukhus i Finström samt vid Ålands Centralsjukhus och Gullåsen i Mariehamn, beslut 16.5.2006
 • Carl Rundberg Ab (pdf), miljötillstånd för sanering av förorenad mark i anslutning till såg- och träförädlingsverksamhet vid gamla impregneringsanläggningen i Önningeby, Jomala, beslut 16.5.2006
 • Saltviks kommun (pdf), miljötillstånd för anläggning för behandling av fiskeriprodukter samt utsläpp av avloppsvatten på fastigheten Hamnen 1:41, Åsgårda by, Saltviks kommun, beslut 16.5.2006
 • Ålands Motorklubb r.f. (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet i Vessingsboda, Lemland, beslut 16.5.2006.
 • Norra Ålands Avloppsvatten Ab (pdf), miljötillstånd avslås för ändring av tillståndsvillkor att anlägga avloppsledning i Färjsundet mellan Haraldsby, Saltvik och Godby, Finström, beslut 16.5.2006.
 • Vårdö kommun (pdf), miljötillstånd för utläggning av vattenledning i Prästösundet samt från Töftö till Vargata i Grundsundafjärden, beslut 16.5.2006.
 • Skimra Gård/Cecilia Persson (pdf), miljötillstånd för gårdsmejeri i Postad, Hammarland, beslut 21.3.2006
 • Mariehamns Telefon Ab (pdf), miljötillstånd för utläggning av fiberoptisk sjökabel i Kyrksundet, Föglö, beslut 21.3.2006
 • Ålands Centralandelslag (pdf), miljötillstånd för befintlig mejeriverksamhet i Jomala, beslut 2.3.2006.
 • Ålands Marinfisk Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskodling vid Ådö och Varklobben i Kumlinge kommun, beslut 2.3.2006.
 • Sune Jansson (pdf), miljötillstånd för bergtäktverksamhet i Hellsö by, Kökar, beslut 2.3.2006
 • Chips Abp (pdf), fortsatt miljötillstånd för komposteringsverksamhet i enlighet med tidigare beslut MPN-01-13/11.12.2001 och ändringar av villkor 30, 31 och 35 som framgår av tillståndet, beslut 2.3.2006
 • Lumparlands kommun (pdf), miljötillstånd för avslutning av Krogstad deponi i Lumparland, beslut 2.3.2006
 • Föglö kommun (pdf), miljötillstånd för avslutning av deponi i Stentorpa by, Föglö, beslut 24.1.2006
 • Gäddvikens Turisthotell & Stugor Ab (pdf), miljötillstånd för avloppsanläggning på fastigheten Gäddviken 4:9 i Bredbolstad, Hammarland, beslut 24.1.2006
 • Joakim Sjögren (pdf), ändring av villkor ett i miljöprövningsnämndens beslut 17 maj 2005 avseende miljötillstånd för uppförande av damm/bassäng i Bistorp, Lemland, beslut24.1.2006
 • Ab Chips Food Oy (pdf), miljötillstånd för befintlig anläggning för behandling av fiskeriprodukter i Norrböle, Mariehamn, beslut 24.1.2006
 • Brändö kommun (pdf), miljötillstånd för att uppföra avloppsreningsverk på fastigheten Brändö skoltomt 11:1 i Brändö by, Brändö, beslut 15.12.2005.
 • Stiftelsen för Åbo akademi (pdf), miljötillstånd för avloppsanläggning för behandling av avloppsvatten från Husö biologiska station, Finström, beslut 15.12.2005.
 • N. Häggblom Åkeri ÖB (pdf), miljötillstånd för bergstäkt och krossanläggning i Böle, Eckerö, beslut 15.12.2005.
 • Rederi Ab Eckerö (pdf), miljötillstånd för muddring av farled i Berghamn, Eckerö, beslut 15.12.2005.
 • Långnäs Hamn Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt hamnverksamhet i Långnäs, Lumparland, beslut 15.12.2005.
 • Ålands Vindenergi Andelslag (pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av två vindkraftverk samt drift av tre ännu ej uppförda vindkraftverk i Krogstad och Lumparby, Lumparland, beslut 15.12.2005.
 • Svinryggens Deponi Ab (pdf), miljötillstånd för verksamhet på nya deponin samt avslutning av gamla och nya deponin i Ödanböle, Jomala, beslut 15.11.2005
 • Torbjörn Anderssons Pälsdjursfarm Ab (pdf), miljötillstånd för befintlig pälsdjursfarm omfattande hållande av 600 rävavelshonor i Ingby, Jomala, beslut 15.11.2005
 • Ålands landskapsregering (pdf), miljötillstånd för avvattning av fastigheten Eckeröhallen i Storby, Eckerö, beslut 15.11.2005
 • Storfjärdens Fisk Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskodling vid Midskärsbådan och i Storfjärden samt för fortsatt fiskslakteriverksamhet i Storfjärden, Storby by, Eckerö, beslut15.11.2005
 • Schåmans Forell (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskodling invid Tvidjoskär i Kumlinge kommun, beslut 25.10.2005
 • Andelslaget Bocknäs Vatten (pdf), miljötillstånd för uttag av vatten för samhällets behov ur Lavsböle träsk i Saltvik, beslut 4.10.2005
 • Ålands Fiskförädling Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskodling i Föglöfjärden invid Rödskär och i Rödskärsfladan invid Bråttö i Föglö kommun, beslut 4.10.2005
 • Lemlands jaktvårdsförening (pdf), miljötillstånd för skjutbanor i Haddnäs, Lemland, beslut 20.9.2005.
 • Ålands Vindkraft Ab (pdf), miljötillstånd för drift av ett vindkraftverk i Sottunga by, Sottunga, beslut 20.9.2005.
 • Fiskkojan ÖB (pdf), miljötillstånd för fiskförädlings- och viss fiskslakteriverksamhet i Korrvik, Mariehamn, beslut 20.9.2005
 • Ålands Vindenergi Andelslag (pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av tre befintliga vindkraftverk i Knutsboda, Lemland, beslut 30.8.2005
 • Ålands Vindkraft Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av ett befintligt vindkraftverk i Knutsboda, Lemland, beslut 30.8.2005
 • Gottby bevattningsbolag (pdf), miljötillstånd för uttag av 26500 m3 vatten ur Katthavet och Kungsöfjärden i Gottby och Kungsö byar i Jomala, beslut 30.8.2005.
 • Hans Lundberg (pdf), miljötillstånd för befintlig verksamhet avseende djurstall om 105 djurenheter på fastigheten Mangelbo RNr 2:113 i Grelsby, Finström, beslut 30.8.2005
 • TeliaSonera International Carrier Finland Oy (pdf), miljötillstånd för ändringsarbeten på sjökabel i Jomala kommun och Mariehamns stad, beslut 30.8.2005.
 • Boris Boman (pdf), miljötillstånd för lerduveskjutbana på fastigheten Västergård 1:8 i Stålsby, Finström, beslut 30.8.2005.
 • Sunds jaktvårdsförening (pdf), miljötillstånd för skjutbanor i Gunnarsby, Sund, beslut 30.8.2005.
 • Ålands Problemavfall Ab (pdf), miljötillstånd för verksamhet med mottagning, mellanlagring och behandling av återvinningsbart avfall, farligt avfall och skrotfordon vid Hellesbygård Rnr 3:17, Hellesby i Hammarland samt för transport av farligt avfall, beslut 28.7.2005
 • Mariehamns Bioenergi Ab (pdf), miljötillstånd för uppförande och drift av ett kraftverk på fastigheten Rossen, Mariehamn, beslut 30.6.2005
 • Sjöfartsverket, Skärgårdshavets sjödistrikt (pdf), miljötillstånd för ny parallell farled till Mariehamn med ny farledssträckning, djupgående 8,2 m, på sträckan Nyhamn-Orrskär samt omklassning av befintlig farled Orrskär-Svinö från djupgående 7,3 m till 8,2 m, beslut 30.6.2005
 • Norra Ålands Avloppsvatten Ab (pdf), miljötillstånd för att anlägga avloppsledning i Färjsundet mellan Haraldsby, Saltvik och Godby, Finström, beslut 30.6.2005
 • Brändö jaktvårdsförening (pdf), miljötillstånd för skjutbanor i Åva, Brändö, beslut 30.6.2005
 • Föglö jaktvårdsförening (pdf), miljötillstånd för skjutbanor i Granboda, Föglö, beslut 30.6.2005
 • Stormskärs konferens & värdshus ÖB (pdf), miljötillstånd för uppförande av avloppsanläggning på fastigheten Östergård 3:14, Simskäla, Vårdö, beslut 16.6.2005
 • Hjortö Stugby/Maria Häggblom (pdf), miljötillstånd för avloppsreningsverk på fastigheten Hjortö 1:8 i Hjortö by, Saltvik, beslut 16.6.2005
 • Ålands Vindenergi Andelslag (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet omfattande drift av vindkraftverk på Bråttö, Föglö, beslut 16.6.2005
 • Ålands Vindenergi Andelslag (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet omfattande drift av vindkraftverk i Listerby, Vårdö, beslut 16.6.2005
 • Ålands Vindkraft Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet omfattande drift av tre vindkraftverk i Pettböle, Finström, beslut 16.6.2005
 • Ålands Vindenergi Andelslag (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet omfattande drift av vindkraftverk på Hellsö, Kökar, beslut 16.6.2005
 • Ålands Vindenergi Andelslag (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet omfattande drift av vindkraftverk på Mellanön, Eckerö, beslut 16.6.2005
 • Silverskär Ab (pdf), miljötillstånd för att uppföra avloppsreningsverk på fastigheten Silverskär 2:43, Prestgården, Saltvik, beslut 17.5.2005
 • Östergårds mjölk Ab (pdf), miljötillstånd för inledande av ny verksamhet avseende djurstall på fastigheten Östergård 2:5 i Gesterby, Sund, beslut 17.5.2005
 • Joakim Sjögren (pdf), miljötillstånd att uppföra damm/bassäng för lagring av vatten samt uttag av vatten för konstbevattning av åkermark på fastigheten Mellangård 2:18, Bistorp, Lemland, beslut 17.5.2005, se även beslut avseende villkorsändring, beslut 24.1.2006
 • Quickly Tvättcentralen Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet på Godbyvägen 6, Mariehamn, beslut 17.5.2005
 • Brändö Lax Ab (pdf), miljötillstånd för pilotförsök med fiskodling i täta kassar vid Killingholm i Torsholma, Brändö, beslut 21.4.2005
 • Sunds kommun (pdf), miljötillstånd för fortsatt våtkompostering i Bomarsund, Sund, beslut 21.4.2005
 • Flisö Fisk Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt produktion av regnbågslax i Föglöfjärden och Flisörännan samt för fortsatt fiskslakteriverksamhet i Flisö, Föglö kommun, beslut 5.4.2005
 • Rönnäs Fisk Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt produktion av regnbågslax i Föglöfjärden och Flisörännan samt för fortsatt fiskslakteriverksamhet i Flisö, Föglö kommun, beslut 5.4.2005
 • Brändö Lax Ab och Enklinge Forell Ab (genom Brändö Lax Ab) (pdf), ändring av tillståndsvillkor för odling av regnbågslax vid Enklobb och Bredholm i Kumlinge kommun samt Lejgrund i Brändö kommun, beslut 5.4.2005
 • Rederi Ab Eckerö (pdf), miljötillstånd för fortsatt hamnverksamhet samt till uppförande av ny kajanläggning i Berghamn, Eckerö, beslut 16.3.2005
 • Baltic Trading Company Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet omfattande bränsledistribution på Snickerivägen i Mariehamn, beslut 8.3.2005
 • Ålands Fiskförädling Ab (pdf), miljötillstånd för att reglera och avleda vatten från Mora träsk samt att avleda avloppsvatten till Nötviken, Saltvik, beslut 8.3.2005.
 • Torsten och Margareta Nordberg (pdf), avslag på ansökan av miljötillstånd för inledande av ny verksamhet omfattande produktion av regnbågslax vid Ljungskär i Lappo, Brändö, beslut 15.2.2005
 • Algots Varv Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet omfattande reparation, ombyggnad och tillbyggnad av fartyg på Västra Klinten i Mariehamn, beslut 15.2.2005
 • Ålands Vatten Ab (pdf), miljötillstånd för att reglera och avleda vatten från Markusbölefjärden, Långsjön och Dalkarby träsk, beslut 15.2.2005
 • Chips Abp (pdf), miljötillstånd för fortsatt avloppsvattenrening från potatisförädlingsindustri samt avledning av renat avloppsvatten till recipient i Färjsundet, Haraldsby, Saltvik, beslut 1.2.2005.
 • Björkö Fisk Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt produktion av regnbågslax i Korsö strömmen, Brändö, beslut 18.1.2005
 • Svinryggens Deponi Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet med mottagning och deponering av sorterat avfall i Ödanböle, Jomala, beslut 21.12.2004
 • Sunds kommun (pdf), miljötillstånd för nedläggning av vattenledning under allmän farled vid Bomarsund - Prästö, Sund, beslut 21.12.2004
 • Sundets Vatten (pdf), miljötillstånd för uttag av hushållsvatten ur Borgsjön i Sunds kommun, beslut 21.12.2004.
 • Brändö Lax Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt produktion av regnbågslax vid Gåsklobb, Rönnskärsrevet och Lammholmsfjärden i Brändö kommun, beslut 21.12.2004.
 • Ålands Skid- och Skidskyttecentrum (pdf), miljötillstånd för ett årligt uttag av 3000m3 bevattningsvatten från Dalkarby träsk, Jomala, beslut 23.11.2004
 • Enklinge Forell Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt produktion av regnbågslax vid Enklobb i Kumlinge kommun, beslut 4.11.2004.
 • Trafikavdelningen vid Ålands landskapsregering (pdf), ändring av miljötillstånd MPN-01-27/31.10.2002 avseende muddring i Möckelö hamn genom att ersätta omfattningen i punkt c och villkor 6, 7, 8 samt 15, beslut 4.11.2004.
 • Ålands landskapsregering (pdf), miljötillstånd för avstängning av kungsådra samt reglering av vattennivån i Vargsundet/Ösundet genom uppförande av dammanläggning, beslut 7.10.2004.
 • Brändö Lax Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt produktion av regnbågslax vid Nottöklobben i Lappoby i Brändö kommun, beslut 7.10.2004.
 • Goodtech MR Ltd Ab (pdf), miljötillstånd för befintlig anläggning för verksamhet med metallbearbetning i valsverk och smidesverkstad samt betningsanläggning med en produktionskapacitet av 400 ton rostfritt stål i Norrböle, Mariehamn, beslut 7.10.2004.
 • Åland Vindenergi Andelslag (pdf), miljötillstånd för uppförande och drift av en vindkraftspark omfattande sex vindkraftverk på Stora Båtskär, Lilla Båtskär, Kummelpiken och Ryssklubben i Lemland, beslut 19.8.2004. Tillägg till beslut 7.9.2004 (pdf).
 • Kraftnät Ålands Ab (prd), miljötillstånd för byggande av 45 kV sjökabel från Ytternäs elstation till ny 45/20 kV elstation på Lilla Båtskär samt 20 kV sjökablar till de planerade vindkraftverken i Båtskärsarkipelagen, Järsö, Lemland, beslut 19.8.2004.
 • Eckerö kommun (pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av avloppsreningsverk i Storby, Eckerö, beslut 29.6.2004
 • Bengt Sarling (pdf), miljötillstånd för uttag av bevattningsvatten från Markusbölefjärden och Brantsböle träsk, Finström, beslut 29.6.2004
 • Rosebo Konserv Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet avseende industriell konservering av gurka i Knutsboda, Lemland, beslut 29.6.2004
 • Mariepark och Fastighets Ab Möckelöbrinken/Ålands Tivoli Ab (pdf), miljötillstånd för drift av nöjespark på fastigheten Främmanberg 15:1 i Mariehamn, beslut 28.5.2004.
 • Colorant Chromatics Ab (pdf), miljötillstånd för att bedriva verksamhet med tillverkning av maximalt 250 ton färgkoncentrat per år i Kroklund, Saltvik, beslut 25.5.2004.
 • Sunds kommun (pdf), miljötillstånd för att anlägga markfilter för behandling av gråvatten från 13 hushåll på fastigheten Prästösund 4:41, Prästö, Sund, beslut 25.5.2004.
 • Widmans Kross & Grus (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet omfattande täkt av berg och grus samt tillverkning av stenkrossprodukter på fastigheten Staffans S:26, Vestansunda by, Jomala, beslut 25.5.2004.
 • Mariehamns stad, Räddningsverket (pdf), miljötillstånd för den befintliga brandövningsanläggningens rening av släckvatten och rökgaser, beslut 4.5.2004.
 • Krister Velander (pdf), miljötillstånd för befintlig pir byggd 1995/1996 på annans vattenområde RNr 3:85 i Järsö, Lemland samt tillstånd för byggande av brolock i trä över och mot befintlig pir, beslut 15.4.2004
 • Geta kommun (pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av befintligt avloppsreningsverk, beslut 15.4.2004.
 • Brändö Lax Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt fiskslakteriverksamhet i Brändö, beslut 25.3.2004
 • Rundbergs Bil & Service Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av befintlig omlastningsstation i Klemetsby, Lumparland, beslut 25.3.2004
 • Ab Skogen (pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av befintlig anläggning belägen på fastigheten RNr 24:1 i Godby, Finström, beslut 24.2.2004
 • Andelslaget Ålands Skogägarförbund (pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av befintlig anläggning belägen på fastigheten RNr 24:1 "Näset" i Godby, Finström, beslut 4.2.2004
 • Mariehamns stad, Hamnverket (pdf), miljötillstånd för att i stadsdelen Främmanberg med fastighetsbeteckning 478-408-2-0 och i det intilliggande berörda vattenområdet bygga en kaj och utföra muddring samt uppta, stabilisera och deponera muddringsmassorna samt spränga berg enligt omfattning och villkor i beslutet, beslut 22.1.2004.
 • Mariehamns Energi Ab( pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av befintliga panncentraler på Nabben, Måsvägen och Fabriksgatan i Mariehamn samt i Sviby, Jomala, beslut 14.1.2004
 • Svinryggens Deponi Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt verksamhet med deponering av samhällsavfall till och med den 31 december 2004, beslut 16.12.2003
 • Ålands Energi Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av befintlig anläggning belägen på fastigheten Rossen Kv 1 Tomt 3 i Mariehamn, beslut 16.12.2003
 • Rundbergs Bil & Service Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt drift av befintlig bilservice- och bilstationsverksamhet på Strandgatan 1 B i Mariehamn. beslut 25.11.2003
 • Ålands Energi Ab (pdf), miljötillstånd för befintlig reservkraftsanläggning i Tingsbacka, Jomala, beslut 4.11.2003. Rättelse av beslut 25.11.2003 (pdf)
 • Vårdö kommun (pdf), miljötillstånd för befintligt avloppsreningsverk på fastigheten Strömsby 1:90 i Vårdö, beslut 14.10.2003
 • Axel Eriksson & Co Ab (pdf), miljötillstånd för befintlig gurkinläggningsfabrik i Västanträsk, Finström, beslut 26.9.2003
 • N. Häggblom Åkeri ÖB (pdf), avslag på ansökan om miljötillstånd för bergkrossanläggning i Böle, Eckerö, beslut 26.9.2003
 • Ålands Fiskförädling Ab (pdf), tillstånd för slakteri- och fiskförädlingsverksamhet vid företagets anläggning i Degerby, Föglö, beslut 26.9.2003
 • Kraftnät Åland Ab (pdf), tillstånd för uppförande och drift av gasturbinanläggning för reservelkraftproduktion i Tingsbacka, Jomala, beslut 9.9.2003. Rättelse av beslut 25.11.2003 (pdf)
 • Ålands Industrihus Ab (pdf), miljötillstånd för att sanera förorenad mark på f.d. sågområdet Klintens trä inom fastigheten Västra Klinten Rnr 16:3 i Mariehamn, beslut 26.8.2003
 • Sonera Carrier Networks Ab (pdf), miljötillstånd för ändrad dragning av den optiska kabeln mellan Mariehamn och Kapellskär på en ca 6 km lång sträcka öster om Järsö, Lemland, beslut 26.8.2003
 • Ålands Renhållnings Ab (pdf), miljötillstånd för att bedriva renhållningsverksamhet vid Skogshyddsvägen 11 i Norrböle, Mariehamn, beslut 24.6.2003
 • Sjöfartsverket, Skärgårdshavets sjödistrikt (pdf), miljötillstånd för farledsmuddring på Apotekarfarleden vid Hässlö, Hjulgrund och sydöstra sidan av Prästskär i Föglö kommun, beslut 24.6.2003
 • Ålands Fiskförädling Ab (pdf), miljötillstånd för att bedriva fortsatt odling av fisk i nätkassar i havet vid Demantskär (Dömmarskär) i Föglö kommun, beslut 10.6.2003
 • Ålands Fiskförädling Ab (pdf), miljötillstånd för att bedriva fortsatt odling av fisk i nätkassar i havet vid Bråttö och Rödskär i Föglö kommun, beslut 10.6.2003
 • Jägerströms Bilskrot Ab (pdf), miljötillstånd för befintlig verksamhet avseende skrot- och skrotbilshantering i Andtböle, Saltvik, beslut 10.6.2003
 • Isaksö bevattningssammanslutning (pdf), miljötillstånd för uttag av 12 000 m3 bevattningsvatten per år från Isaksö träsk i Geta, beslut 10.6.2003
 • Carl Rundberg Ab (pdf), miljötillstånd för att sanera förorenad mark och vatten på sågområdet, speciellt på och invid gamla impregneringsanläggningen, inom fastigheten Lugnet Rnr 10:24 i Önningeby, Jomala, beslut 10.6.2003
 • Rafael Ab (pdf), ändring av miljötillstånd för att bedriva täktverksamhet samt asfalt-, oljegrus- och betongtillverkning på fastigheterna Ödanböle 2:18, Ödanböle 1:10 och Godtby 12:5 i Jomala kommun, beslut 21.5.2003
 • Rafael Ab (pdf), miljötillstånd för att bedriva täktverksamhet samt asfalt-, oljegrus- och cementtillverkning på fastigheterna Ödanböle 2:18, Ödanböle 1:10 och Godtby 12:5 i Jomala kommun, beslut 29.04.2003
 • Ålands Golfklubb r.f. (pdf), miljötillstånd för ökat vattenuttag från Västra Kyrksundet, Sund, beslut 29.04.2003
 • Mariehamns Stad (pdf), miljötillstånd för sanering av badstrand Gröna Udden, beslut 29.04.2003
 • Nymans Fisk Kb (pdf), miljötillstånd att bedriva fortsatt odling av fisk i nätkassar i havet vid Jurmo, Brändö, beslut 29.04.2003
 • Flisö Fisk Ab (pdf), miljötillstånd att bedriva fortsatt odling av fisk i nätkassar i Föglöfjärden samt sättfiskodling i Flisörännan, Föglö, beslut 29.04.2003
 • Rönnäs Fisk Ab (pdf), miljötillstånd att bedriva fortsatt odling av fisk i nätkassar i Föglöfjärden samt sättfiskodling i Flisörännan, Föglö, beslut 29.04.2003
 • Krister Velander (pdf), miljötillstånd för pir på annans vattenområde i Järsö, Lemland, beslut 08.04.2003
 • Sune Jansson (pdf), miljötillstånd för avloppsanläggning på fastigheten Östergård Rnr 11:21 från Klobbars turistanläggning i Hellsö, Kökar, beslut 08.04.2003
 • Sjöfartsverket (pdf), miljötillstånd för att fördjupa Nådendalsleden vid Hellsö, Kökar, beslut 08.04.2003
 • Oy Shell Ab (pdf), rättelse till miljötillstånd för att upplagra lätta flytande bränsleprodukter vid Färjsundet i Godby by, Finström, rättelse till beslut 08.04.2003
 • Brunnsö Lax Ab (pdf), miljötillstånd för att bedriva fortsatt odling av fisk i nätkassar i Brunnsöfjärden och övervintring av fisken vid Ådskärsgrundet, Brändö, beslut 25.03.2003
 • Torsholma Forell Ab (pdf), miljötillstånd för att bedriva fortsatt odling av fisk i nätkassar i Brunnsöfjärden och övervintring av fisken vid Ådskärsgrundet, Brändö, beslut 25.03.2003
 • Ålands Fiskförädling Ab (pdf), miljötillstånd avslås för fortsatt fiskodling i nätkassar i havet på östra sidan av Töftö, Vårdö, beslut 25.03.2003
 • Sjöfartsverket, Skärgårdhavets sjödistrikt (pdf), miljötillstånd för att utlägga sjökablar mellan Flisö och Brändön samt mellan två sjösäkerhetsanordningar på Flisö i Föglö, beslut 04.03.2003
 • Ålands Forell Ab (pdf), miljötillstånd avslås för att bedriva fiskodling på samma plats där tidigare fiskodling bedrivits i Västerviken, Järsö, Lemland, beslut 04.03.2003
 • Ålands Telefonandelslag (pdf), miljötillstånd för att montera en fiberoptisk sjökabel mellan Prästö, Sund och Töftö, Vårdö, beslut 04.03.2003
 • Ålands Telefonandelslag (pdf), miljötillstånd för att montera en fiberoptisk sjökabel mellan Töftö och Vargata i Vårdö kommun, beslut 04.03.2003
 • Käringsunds Fisk Ab (pdf), miljötillstånd för att bedriva fortsatt odling av fisk i nätkassar i havet vid Vänskär och övervintring av fisken vid Husfjärden i Storby, Eckerö, beslut 04.02.2003. Tillägg till miljötillstånd, (pdf) MPN 60, 05.03.2003
 • Patrik Landell (pdf), avloppsvatten till trekammarbrunn och markbädd från 12 radhuslägenheter i Bamböle by, Finström, beslut 17.12.2002
 • Brändö Lax Ab (pdf), miljötillstånd för fortsatt odling av fisk i nätkassar i havet vid Björnäsudden och vid Lejgrund i Lappo, Brändö, beslut 17.12.2002
 • Oy Shell Ab (pdf), miljötillstånd för att ha verksamhet i projektanläggning till att upplagra lätta flytande bränsleprodukter vid Pehrsberg 1:2 vid Färjsundet i Godby by i Finström kommun, beslut 26.11.2002
 • Ålands Fiskförädling Ab (pdf), miljötillstånd för att avveckla verksamheten av fiskodling i nätkassar i havet utanför Håkosnäs mellan Utterskär och Tristonskärsgrundet i Karlby, Kökars kommun, beslut 12.11.2002
 • Ålands Fiskförädling Ab (pdf), miljötillstånd för att avveckla verksamheten av fiskodling i nätkassar i havet vid Ängösund i Lumparlands kommun, beslut 31.10.2202
 • Ålands Fiskförädling Ab (pdf), miljötillstånd för att avveckla verksamheten av fiskodling i nätkassar i havet utanför Norrboda i Lumparlands kommun , beslut 31.10.2001
 • Trafikavdelningen vid Ålands landskapsstyrelse (pdf), miljötillstånd för att anlägga kaj, muddring och deponering i Möckelö hamn, beslut 31.10.2002
 • Djurholms Fisk (pdf), avslag på ansökan om miljötillstånd för ny fiskodling i Inderskär, Brändö, beslut 01.10.2002
 • Sonera Carrier Networks Ab (pdf), miljötillstånd för att utlägga fiberoptisk sjökabel från Storklobben, Föglö till Järsö, Lemland, beslut 01.10.2002
 • Sonera Carrier Networks Ab (pdf), miljötillstånd för att utlägga fiberoptisk sjökabel från Västra Finlands läns gräns via Kökar till Storklobben på Föglö, beslut 10.09.2002
 • Mariehamns Telefon Ab (pdf), miljötillstånd för att utlägga fiberoptisk sjökabel mellan Granboda, Lemland och Storklobben, Föglö, beslut 10.09.2002
 • Trafikavdelningen vid Ålands landskapsstyrelse (pdf), miljötillstånd för att utföra muddingsarbeten för anläggande av en privat lokal farled till Äppelö i Hammarlands kommun, beslut 27.08.2002.
 • Sjöfartsverket, Skärgårdshavets sjödistrikt (pdf), miljötillstånd för utläggning av lågspänningskabel från Hamnö till Sånökubb fyr i Sottunga kommun, beslut 27.08.2002
 • Kraftnät Åland Ab (pdf), miljötillstånd för utläggning av 45 kV sjökabel mellan Hellesbysand och Kappalö i Hammarland, beslut 27.08.2002
 • Sven-Åke Mattsson (pdf), miljötillstånd för uttag av bevattningsvatten från Möträsk, Finström, beslut 11.6.2002.
 • Roine Johansson (pdf), miljötillstånd för uttag av bevattningsvatten från Möträsk, Finström, beslut 11.6.2002.
 • Karl Hamnström (pdf), miljötillstånd för uttag av bevattningsvatten från Möträsk, Finström, beslut 11.6.2002.
 • Björksäter Ab (pdf), miljötillstånd att få släppa ut avloppsvatten till kretsloppsanpassat avloppssystem med efterföljande trekammarbrunn och markbädd från radhus i Bamböle by, Finström, beslut 11.6.2002.
 • Mariehamns Stad, miljötillstånd för om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket, Lotsbroverket, beslut 24.5.2002 Korrigering 11.6.2002.
 • Panadave (pdf), miljötillstånd för ombyggnad av befintlig brygga och för muddring på annans vattenområde RNr 1:8 i Nåtö, Lemland, beslut 21.5.2002.
 • Kristian Karlsson (pdf), uttag av bevattningsvatten från Svartträsk, Tjödö i Finström, beslut 30.4.2002.
 • Karl-Erik och Kristina Högman (pdf), uttag av bevattningsvatten från Svartträsk, Tjudö i Finström, beslut 30.4.2002.
 • Jörgen Mattsson (pdf), uttag av bevattningsvatten från Svartträsk, Tjudö i Finström, beslut 30.4.2002.
 • Kraftnät Åland Ab (pdf), miljötillstånd för utläggning av 45 kV sjökabel mellan Önningeby och Lemböte, beslut 30.4.2002 Korrigering 7.5.2002.
 • Fastighets Ab Torsholma bostäder (pdf), miljötillstånd att få släppa ut avloppsvatten till trekammarbrunn med markbädd från radhus i Torsholma, Brändö, beslut 9.4.2002.
 • Rune Fellman (pdf), uttag av bevattningsvatten från Svartträsk, Stålsby, Finström, beslut 9.4.2002.
 • Ingmar Johansson (pdf), uttag av bevattningsvatten från Norrträsk, Tjudö, Finström, beslut 19.3.2002.
 • Haword Mattsson (pdf), utfyllnad i vattendrag i Brändö, Jomala, beslut 19.3.2002.