Försäljningsrapporter

Alla som har ett alkoholserveringstillstånd ska lämna rapporter över alkoholförsäljning och personaluppgifter till alkoholnäringsregistret.

Försäljningsrapporterna lämnas in halvårsvis:
Rapport för januari-juni: inlämnas senast 31 juli
Rapport för juli-december: inlämnas senast 31 januari

Det enklaste sättet att rapportera är att lämna in uppgifterna digitalt direkt till alkoholnäringsregistret (Allu).

Rapportera alkoholförsäljning direkt till alkoholnäringsregistret (e-tjänst)

Du får en bekräftelse på inlämnade uppgifter sänd till den e-postadress du uppgett. Dessutom får du automatiska påminnelser per e-post när det är dags att lämna nästa rapport.

Du kan också lämna rapporten på blankett till ÅMHM.

Blankett: Försäljningsrapport (pdf)

Lämna in blanketten till ÅMHM:s kansli på Norragatan 17, eller skicka in den via epost till kansliet@amhm.ax.

Försenad rapportering

Som tillståndshavare ska du ha rutiner för att göra rapporteringen inom utsatt tid. Om du märker att du inte hinner sammanställa uppgifterna i tid så kan du begära om att få mera tid. Om rapporteringen inte sköts riskerar du en anmärkning och vid upprepad försummelse en varning. För beslut om påföljd vid utebliven rapportering tar myndigheten ut en avgift enligt gällande taxa. Vid fortsatt och upprepad underlåtenhet att lämna de begärda uppgifterna kan tillståndet komma att återkallas.