Tillståndshavarens ansvar

Viktiga regler vid alkoholservering:

  • Alla serveringsställen ska ha en utarbetad egenkontrollplan och all personal som jobbar i serveringen ska känna till vad som står i den.
  • Minderåriga får inte servera eller serveras alkohol.
  • Om alkoholservering tillåts på läktare är åldersgränsen dit alltid strikt 18 år.
  • Om grannar och närboende blir störda av serveringsverksamheten kan ÅMHM, om tillståndshavarens egna åtgärder inte fungerar, begränsa bland annat serveringstiden eller serveringsområdet.
  • Vill du ändra ditt serveringsområde behöver du anmäla eller ansöka om det till ÅMHM.
  • Sker ändringar som rör tillståndshavaren, till exempel ändringar i bolagets styrelse eller aktieägare ska det anmälas till ÅMHM.
  • Har du ett permanent serveringstillstånd får inga privata tillställningar med egen alkohol förekomma på serveringsområdet.
  • All alkohol ska köpas in på serveringsställets tillståndsnummer utom då inköpen görs från detaljhandeln, till exempel en närbutik.
  • Vilket alkoholfritt sortiment som erbjuds, ska även framgå i menyer och prislistor.

Vid upprepade förseelser mot dessa regler kan ÅMHM återkalla serveringstillståndet.

Valviras har tagit fram en anvisning där du hittar utförlig information om regler vid alkoholservering. Du behöver dock ha koll på de åländska undantagen som du hittar i landskapslag (2021:140) och landskapsförordning (2013:59).

Läs mer i anvisningen "Servering av alkoholdrycker" (pdf) på Valvira hemsida.