Tillståndshavarens ansvar

Viktiga regler vid alkoholservering:

  • Vid alkoholservering ska den ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare finnas på plats.
  • Minderåriga får inte serveras alkohol. Vet du att minderåriga vid något tillfälle blivit serverade alkohol ska du göra en polisanmälan.
  • Ingen får överserveras
  • Den som har tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten är skyldig att registrera all försäljning i kassaregister. Du ska vid all försäljning erbjuda kunden ett kvitto utan denne behöver fråga efter det.
  • De alkoholdrycker som serveras får inte föras bort därifrån.
  • Alkoholhaltig dryck som är köpt någon annanstans ska inte tas med in på serveringsområdet.
  • Har du ett permanent serveringstillstånd får inga privata tillställningar med egen alkohol förekomma på serveringsområdet. Exempelvis får man på en restaurang inte ha personalfest efter stängning.
  • All alkohol ska införskaffas genom partihandeln, uppge tillståndsnumret vid köp och kontrollera att inköpet blir registrerat på det.

Vid upprepade förseelser mot dessa regler kan ÅMHM återkalla serveringstillståndet.

I broschyren "Alkoholärenden i restaurangverksamheten" hittar du utförlig information om regler vid alkoholservering.