Vattenprov från privat brunnVatten är vårt viktigaste livsmedel. Myndigheterna rekommenderar att du varje år tar prov på ditt brunnsvatten för bakteriologisk analys, framför allt om du dagligen dricker av det. Vart tredje till femte år rekommenderas även en fysikalisk-kemisk analys.

Vattnets kvalitet varierar över tid. Det kan bero på mängden regn eller snö, hur mycket det används, med mera. Om vattnet plötsligt börjar lukta eller smaka annorlunda finns det en särskild anledning till att låta undersöka det.

Här hittar du information om hur du tar vattenprov (pdf)

Här hittar du ytterligare information om brunnsvattenprovtagning (pdf)

Om du vill läsa mer om de enskilda analyserna så hittar du information här (pdf)Här hittar du blankett för beställning av vattenanalys för privat hushåll (pdf)

Här får du en sammanfattning över de vanligaste analyskombinationerna och deras paketpriser (pdf)

Här hittar du en länk till Finlands Miljöcentrals analystolk om brunnsvatten.