Socialvård och barnomsorg

ÅMHM är tillsynsmyndighet för den offentliga och privata socialvården på Åland. ÅMHM är även tillsynsmyndighet för den offentliga och privata barnomsorgen på Åland.

Du som är intresserad av att ordna privat socialservice på Åland måste du först lämna in en ansökan eller anmälan till behörig myndighet.

Läs mer om kraven vid tillhandahållande av privat socialservice

Du som är är missnöjd med bemötande eller service inom socialvården eller barnomsorgen på Åland kan i texten nedan läsa om hur vi rekommenderar att du går till väga.

Ta upp saken med berörd personal eller verksamhetsansvarig

Ett samtal med berörd personal eller verksamhetsansvarig kan ofta reda ut eventuella missförstånd mellan dig, dina anhöriga, och servicegivaren. Ofta leder denna kontakt till att servicegivaren omgående åtgärdar eventuella brister och därför rekommenderar vi detta som en första åtgärd.

Gör en skriftlig anmärkning

Du kan göra en skriftlig anmärkning till kommunens socialförvaltning eller till föreståndaren för en privat socialserviceverksamhet, om ert samtal inte leder till ett önskat resultat. OBS! Gäller inte kommunal barnomsorg och samhällsstödd enskild barnomsorg.

I anmärkningen beskriver du så tydligt som möjligt vad som har hänt, vad du är missnöjd med och annat du vill anmärka på. Glöm inte att nämna de anställda som ditt klagomål är riktat mot och vilken deras yrkesroll är.

Ansvariga för servicen ska inom en skälig tid (cirka en månad) utreda klagomålet med berörd personal och ge ett skriftligt svar till dig. Ur svaret ska framgå hur utredningen gått till och vilka åtgärder klagomålet har lett till.

Lämna in ett klagomål till ÅMHM

Du kan rikta en förvaltningsklagan till ÅMHM om du inte är nöjd med svaret som du har fått på din anmärkning. I det fall ärendet hör till en annan myndighets tillsynsområde överför vi ditt klagomål till rätt myndighet och du blir informerad om överflyttningen.

Om du vill, så kan du lämna in ditt klagomål till ÅMHM utan att du framfört en anmärkning till den som ansvarar för verksamheten.

Formulär: Klagomål angående social- och hälsovård eller barnomsorg (e-tjänst)

Läs mer om förvaltningsklagan

Klientombudsmannen kan hjälpa till

Klientombudsmannen kan bistå dig med råd samt hjälpa dig att reda ut orsaken till missnöjet. OBS! Gäller inte kommunal barnomsorg och samhällsstödd enskild barnomsorg. Klientombudsmannen hjälper dig med att:

  • göra en anmärkning riktad till kommunal eller privat servicegivare
  • framställa en förvaltningsklagan mot servicegivaren till ÅMHM

Klientombudsmannen tar inte ställning till besluten eller om fel eller försummelse förekommit i servicen.

Klientombudsmannen på Åland