Lokaler

Anmälan av lokal enligt hälsoskyddslagen

Lokal som allmänheten ska få tillträde till måste du anmäla till ÅMHM minst 30 dagar före lokalen tas i bruk. Detta gäller både nybyggen och om du vill starta verksamhet i en lokal som tidigare använts för andra ändamål.

Exempel på lokaler som är anmälningspliktiga:

  • Lokaler för barnomsorg och undervisning.
  • Effektiverade serviceboenden.
  • Idrottsanläggningar, badanläggningar och motionslokaler som allmänheten har tillträde till eller som utnyttjas av många människor.
  • Vissa typer av behandlingslokaler. 
  • Inkvarteringslokaler som hotell, stugor och vandrarhem.
  • Möblerade rum för uthyrning, om de är skilda från hemfridsskyddad bostad.
  • Samlingslokaler ämnade för barn- och ungdomsverksamhet.

Läs mer om anmälningspliktiga behandlingslokaler

Blankett: Anmälan enligt hälsoskyddslagen (e-tjänst)

Ändringar och ägarbyte av lokal

Planerar du att göra väsentliga förändringar i din verksamhet, exempelvis öka antalet kundplatser i din behandlingslokal, ska du alltid kontakta ÅMHM. Om din verksamhet upphör eller byter ägare, ska du anmäla detta till oss.