Veterinärvårdens personuppgiftspolicy

I denna informationstext och tillhörande registerbeskrivning redogör vi för vilka personuppgifter vi samlar in och till vilket syfte. Informationstexten och registerbeskrivningen finns även tillgänglig i veterinärklinikens reception.

Vårt journalsystem i korthet

Varje djur i vårt journalsystem är kopplade till en kund i vårt kundregister. I kundregistret lagrar vi de personuppgifter du har gett oss.

Registerbeskrivning

För registret har vi tagit fram en registerbeskrivning som ska finnas tillgänglig för dig som läser detta dokument. I registerbeskrivningen framgår bland annat, myndighetens kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till myndighetens dataskyddsombud. Där listar vi även ändamålet med behandlingen samt vilka typer av personuppgifter som behandlas, hur länge de lagras, och till vilket ändamål. En kopia på registerbeskrivningen lämnas på begäran.

Dina rättigheter som registrerad

Enligt författningar som rör journalhandlingar har ÅMHM en skyldighet att behandla vissa personuppgifter. Som kund hos oss har du en lagstadgad rätt att få tillgång till och begära rättelse av dina personuppgifter i vårt register. Dina rättigheter innefattar även en rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Säkerställande av identitet

För att kunna tillgodose rättigheterna ovan samt för att du ska kunna ta del av dina djurs journaler förutsätts att du uppger din födelsetid så att du senare kan styrka ägarförhållandet till uppgifterna med en legitimation. Om vi inte kan säkerställa er identitet så kan vi inte tillgodose dessa rättigheter. I så fall för vi in ditt besök anonymt i journalsystemet, vilket innebär att du inte har rätt att ta del av journaluppgifterna i efterhand och att de betalmetoder vi kan erbjuda är begränsade till kort- och kontantbetalning.

Klagomål till datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen. 

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen .

Kontaktuppgifter hittar du via deras hemsida