Badvattenprofil

Enligt gällande lagstiftning ska ÅMHM upprätta en badvattenprofil för alla EU-badstränder på Åland. Profilen ger information om badstranden, kontaktuppgifter, tidigare provtagningar, eventuella föroreningsrisker, tidigare vidtagna förvaltningsåtgärder, klassificering med mera.

Det finns nio stycken fastställda EU-badstränder på Åland. Här nedan kan du se vilka de är:

  • Bamböle, Finström
  • Bovik, Hammarland
  • Degersand, Eckerö
  • Käringsunds byn, Eckerö
  • Gröna udden, Mariehamn
  • Lilla holmen, Mariehamn
  • Mariebad, Mariehamn
  • Nabben, Mariehamn
  • Västerviken, Saltvik 

Badvattenprofilerna hittar du bland bilagorna nedan.