Anmälningspliktig djurhållning

Enligt djurskyddslagen ska du som bedriver yrkesmässig eller omfattande djurhållning av sällskaps- eller hobbydjur samt farmuppfödning av vilda djur i produktionssyfte eller viltvårdssyfte göra en skriftlig anmälan till ÅMHM.

Blankett: Anmälan om verksamhet enligt djurskyddslagen (pdf)

Anmälan ska inkomma till myndigheten senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Ifall verksamheten förändras väsentligt eller avslutas ska även detta anmälas senast 14 dygn innan. En väsentlig förändring i verksamheten avser till exempel att nya djurarter tas för farmuppfödning eller att den djurstam som ska födas upp i farmen utökas betydligt.

Du är också skyldig att upprätthålla en förteckning över djuren. Förteckningen ska finnas tillgänglig för granskning i samband med tillsyn.

Var går gränsen för yrkesmässig och storskaligt?

Om du yrkesmässigt eller i större omfattning ämnar saluföra, förmedla, hyra ut, föda upp, träna eller dressera andra husdjur än nyttodjur är din verksamhet anmälningspliktig. Det är svårt att dra en tydlig gräns för alla verksamhetstyper men följande specifikationer är riktgivande:

  • regelbundet saluhållande eller regelbunden förmedling av hundar, katter eller andra sällskaps- och hobbydjur
  • uppfödning av husdjur när ägaren eller innehavaren innehar fler än fem djur.
  • tagande av hundar eller katter för vård, förvaring eller dressyr, om minst fem hundar eller katter som är äldre än fem månader tas samtidigt och regelbundet för vård, förvaring eller dressyr
  • uppfödning, uthyrning eller tagande för förvaring, vård, träning eller dressyr av trav- eller ridhästar eller andra motsvarande djur som skall hållas som sällskaps- eller hobbydjur, samt
  • meddelande av undervisning i användningen och hanteringen av ovan nämnda djur, om det sammanlagda antalet fullvuxna djur är minst fem
  • annat motsvarande yrkesmässigt eller storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur

Om du är osäker på om din verksamhet kräver anmälan kan du kontakta ÅMHM.

Avgifter

För anmälan om uppstart, väsentlig förändring av verksamheten samt för regelbunden tillsyn tas en avgift ut. Ålands landskapsregering fastställer årligen avgiftstaxa för ÅMHM.