Lösglass

Planerar du att sälja lösglass eller mjukglass är du välkommen att höra av dig till oss. Din anmälan vill vi ha minst fyra veckor innan du inleder din glassförsäljning.

Anmälningsformulär: Anmälan enligt livsmedelslagen (etjänst)

Viktigt med hygienen

Lösglass och mjukglass är en känslig vara där bakterier lätt växer till. För att hålla glassen ren är det viktigt att:

  • Den som hanterar glassen är noga med handhygienen. Tvätta händerna med tvål efter att du hanterat pengar eller använd engångshandskar när du hanterar glassen.
  • Personalen använder ändamålsenliga arbetskläder, till exempel förkläde och hårskydd. Långt hår ska vara uppsatt.
  • Glassen förvaras vid en sådan temperatur att den hålls fryst hela tiden.
  • Personalen antecknar temperaturen i glassfrysar minst en gång per vecka.
  • Glasskopan förvaras torrt och svalt. Diska skopan mellan varje kund. Använd inte diskhandduk, i vilken bakterier kan växa till, utan låt skopan lufttorka efter disk. Det kan vara bra att ha fler skopor.    
  • En skild skopa används för dietglass som till exempel mjölkfri och nötfri glass. Skopan ska förvaras i ett separat kärl. 
  • Frisk/livsmedelsintyg ska införskaffas innan arbetet påbörjas.

I vårt informationsblad för lösglass försäljning kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du hanterar lösglass. Samma principbeslut gäller även för mjukglasshantering.