Vattenprov vid primärproduktion

Med primärproduktion menas odling och skörd av produkter från jorden och naturen, exempelvis grönsaker, ägg, bär och svamp, mjölkproduktion, uppfödning av livsmedelsproducerande djur samt fiske.

Det vatten som i primärproduktion används för bevattning, som dricksvatten för livsmedelsproducerande djur, för rengöring och avkylning av primärprodukter samt för tvätt och rengöring av ytor och redskap ska vara rent.

Enligt gällande lagstiftning, Jord- och skogsbruksministeriets förordning JSM 1368/ 2011, ska vatten som används i primärproduktion av livsmedel som erhålls från djur, växter och svamp undersökas avseende den hygieniska kvaliteten.

Här hittar du information om hur du tar ditt vattenprov (pdf)

Här hittar du blankett för beställning av vattenanalys (pdf)