Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vilka ljud vi uppfattar som störande varierar med tiden på dygnet och den plats vi befinner oss på.

När det gäller buller arbetar ÅMHM i första hand med förebyggande åtgärder. När en ny industri, restaurang eller annan bullrande verksamhet ska anläggas informerar vi verksamhetsutövaren om vilka bullerriktvärden denne bör hålla sig inom. 

Störs du av buller?

Skulle du störas av en verksamhet i närheten ska du först kontakta företaget. Störs du av buller i din bostad, till exempel fläktljud, ska du kontakta fastighetsägaren. Det är alltid bäst att börja med en personlig kontakt innan miljö- och hälsoskyddsmyndigheten kopplas in.Blir det ingen förbättring efter kontakt med den ansvarige kan du ta kontakt med ÅMHM. Diskutera först ärendet med ansvarig inspektör.